Jak się przygotować do szkolenia? Jak się szkolić? Jak organizować szkolenie? Jak pokazać swoje umiejętności? Gdzie się zgłosić? Czym różni sie obecny system szkolenia od poprzedniego?
Na takie i podobne pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.

Na czym polega system modułowy?

W systemie modułowym nie kończysz jednego, wielotematycznego kursu lecz kilka monotematycznych zajęć. W stosunku do klasycznych szkoleń, moduły szkoleniowe mają tę przewagę, że są krótkie (najczęściej 1-3 dni) i poświęcone jednej tematyce.
Ma to wiele zalet:
- mają niższe koszty,
- uczestnikom łatwiej znaleźć czas na przyjazd,
- łatwiej znaleźć odpowiednie miejsce na szkolenie,
- łatwiej jest je zorganizować.

powrót na górę

Jak formalnie uzyskać tytuł przewodnika/instruktora kajakowego?

Do formalnego uzyskania kwalifikacji przewodnika lub instruktora konieczne jest spełnienie czterech warunków:
Warunek 1. Powinieneś posiadać pewne doświadczenie kajakowe w rodzaju kajakarstwa, w którym masz zamiar aplikować do uzyskania kwalifikacji przewodnickiej lub instruktorskiej.
Warunek 2. Musisz posiadać potwierdzoną umiejętność pływania kajakiem, tzn. procedurę uzyskania kwalifikacji powinieneś rozpocząć od udziału w weryfikacji PSKK na określony stopień w odpowiednim rodzaju kajakarstwa.
Warunek 3. Musisz wziąć udział w wymaganych dla danej kwalifikacji modułach szkoleniowych.
Warunek 4. W momencie składania wniosku o nadanie kwalifikacji, musisz mieć aktualny certyfiat Pierwszej Pomocy.
Szczegóły znajdziesz w "Zasadach szkolenia kajakowego w pionie kajakarstwa powszechnego PZKaj."
Natomiast ogólne spojrzenie, na cały proces nadawania kwalifikacji w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych, przedstawiono w poglądowej tabeli umieszczonej w zakładce "Szkolenia".

Dla przykładu, do uzyskania tytułu Młodszego Przewodnika w kajakarstwie nizinnym konieczne jest:
- przepłynięcie minimum 5 szlaków, każdy o długości minimum 50 km - łącznie 250 km,
- posiadanie umiejętności pływania kajakiem na poziomie PSKK-N3,
- zaliczenie Podstawowego Modułu Przewodnickiego (PMP),
- zaliczenie Podstawowego Modułu Ratownictwa Kajakowego (PMR),
- w chwili wnioskowania o nadanie kwalifikacji posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (około 8h),


powrót na górę

Czym różnią się od siebie Moduł Przewodnicki i Moduł Instruktorski?

To kwestia związana z terminologią wprowadzoną w nowym regulaminie PZKaj. Każdy z tych modułów zajmuje się zupełnie innymi umiejętnościami, i tak:
- Moduł Przewodnicki - dotyczy umiejętności niezbędnych do prowadzenia spływów, brania odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zadowolenie uczestników.
- Moduł Instruktorski - dotyczy umiejętności związanych z prowadzenie szkoleń kajakowych. Jeżeli chcesz uczyć innych kajakarstwa to moduły tego typu są właśnie dla Ciebie.


powrót na górę

Jak zorganizować moduł szkoleniowy?

Każdy może zostać organizatorem wybranego modułu szkoleniowego. Jeżeli jednak chcesz, żeby jego wyniki były uznawane w ramach Systemu Instruktorskich Modułów Szkoleniowych, należy spełnić kilka warunków:
Warunek 1. Kierownikiem szkolenia powinna być osoba posiadająca aktywne uprawnienia Starszego Instruktora
Warunek 2. Przesłanie do Zespołu ds Szkolenia "Zgłoszenia szkolenia."
Warunek 3. Po przeprowadzeniu modułu przesłanie do Zespołu ds szkolenia "Sprawozdania z modułu."
Warunek 4. Przelanie na konto Polskiej Fundacji Rozwoju Kajakarstwa opłaty akredytacyjnej równej 20 zł od każdego uczestnika, któremu wydano certyfikat ukończenia modułu. Nr konta:61 1020 1026 0000 1002 0376 9544


Uwaga! Nie każde szkolenie kajakowe może być uznane jako część składowa systemu modułowego. Podczas zgłaszania swojego udziału upewnij się u organizatora czy proponowane przez niego szkolenie jest zgłoszone do PZKaj i będzie stanowiło element SIMS. .


powrót na górę

Dlaczego muszę opisywać swoje doświadczenie? Kilka słów o portfolio.

Z pewnością jesteś doskonałym kajakarzem, o długim i urozmaiconym doświadczeniu. Jednak członkowie Zespołu ds Szkolenia mogą tego nie wiedzieć, a konieczne jest ocenienie, czy spełniasz wymagania zdefiniowane dla poszczególnych stopni. Przygotuj się, że przystępując do Systemu Instruktorskich Modułów Szkoleniowych (SIMS) będziesz proszony o pokazanie doświadczeń odpowiednich do stopnia na który aplikujesz.
Dobrą praktyką jest więc prowadzenie swoistego pamiętnika (portfolio), który winien dokumentować Twój rozwój osobisty jako kajakarza. Powinien on być czymś więcej niż notatnikiem, stanowić ciągle rozwijający się zbiór dokonań i przemyśleń. Portfolio może zawierać przykładowo następujące elementy:
1) Scenariusze prowadzonych szkoleń.
2) Uzyskane opinie lub oceny.
3) Materiały dydaktyczne przygotowane dla potrzeb szkolenia np. prezentacje Power Point, gry dydaktyczne, zdjęcia, schematy, mapy...
4) Dokumentacja przebiegu szkoleń modułowych np certyfikaty, refleksje własne kandydata, oceny...
5) Udokumentowanie odbytych spływów lub udziału w organizacji imprez kajakowych np. zdjęcia, notatki, plany, regulaminy, trasy, listy uczestników...
6) Prace własne instruktora np. artykuły, opinie o przeczytanych książkach i artykułach związanych z kajakarstwem.
7) Strony www, blogi, profile w serwisach internetowych itp.


powrót na górę

Po co są staże przewodnickie i instruktorskie?

Zaliczenie modułów szkoleniowych to dopiero początek. Żeby rozwijać się i być coraz lepszym przewodnikiem lub instruktorem konieczne jest poznanie realnych problemów, sprawdzenie się w prawdziwych sytuacjach. Dlatego też staże są obowiązkowym elementem wymaganym do podniesienia swoich kwalifikacji.
Jak zrealizować staże?
Po uzyskaniu kwalifikacji Młodszego Przewodnika lub Młodszego Instruktora należy zgłosić do Zespołu ds. Szkolenia potrzebę odbycia stażu. Zespół uzgodni z zainteresowanym termin, miejsce oraz rodzaj stażu. Zaproponuje lub zaakceptuje proponowanego opiekuna stażu.


powrót na górę

Jak wygląda najprostsza ścieżka dojścia do Młodszego Przewodnika nizinnego?

Na optymalny proces uzyskania tytułowej kwalifikacji składają się trzy kroki:
Krok 1. Naucz się pływać kajakiem na poziomie PSKK-N3. Rozpocznij więc przygodę przewodnicką lub instruktorską od weryfikacji PSKK.
Krok 2. W ciągu 2 lat, weź udział i zalicz:
- Podstawowy Moduł Przewodnicki (PMP),
- Podstwowy Moduł Ratownictwa Kajakowego (PMR),
- Podstawowy kurs Pierwszej Pomocy (około 8 godz.)
Kolejność zaliczania nie ma znaczenia.
Krok 3. To już wszystko z Twojej strony. Prześlij tylko do Zespołu ds Szkolenia scany wszystkich zaświadczeń o zaliczeniu szkoleń oraz portfolio obrazujące Twoje doświadczenie kajakowe. Na tej podstawie Zespół ds Szkolenia weryfikuje dokumenty i nadaje kwalifikację Młodszego Przewodnika.


powrót na góręNa fali

Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013