O sile kajakarstwa powszechnego decyduje kadra przewodnicka i instruktorska. Poznaj osoby, dla których kajaki stały się w pewnym sensie sposobem na życie. Osoby, których profesjonalizm pozwoli Ci bezpiecznie i z pełną satysfacją przepłynąć dowolny szlak kajakowy.

Absolwenci (lata 2010 - 2016) - wykaz kwalifikacji Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj nadanych w latach 2010 do 2016 w scentralizowanym systemie szkoleń prowadzonych przez Komisję Turystyki i Rekreacji Kajakowej/Komisję Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj
Kadra SIMS - wykaz kwalifikacji przewodnickich i instruktorskich nadanych w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych

logo
					PZKaj Ogólny nadzór nad szkoleniami w kajakarstwie powszechnym w Polskim Związku Kajakowym spoczywa na Komisji Kajakarstwa Powszechnego. Zadanie to Komisja wykonuje poprzez wyspecjalizowane zespoły nominowane przez nieformalne środowisko Starszych Instruktorów. Zespoły nadzorują oraz koordynują działania związne z uzyskiwaniem wszelkich kwalifikacji w kajakarstwie powszechnym.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami osób, którym środowisko Starszych Instruktorów powierzyło, w bieżącej kadencji Komisji Kajakarstwa Powszechnego PZKaj, koordynowanie poczynań związanych z procesem podnoszenia kwalifikacji w polskim kajakarstwie powszechnym.

Zespół ds Szkolenia - nadzoruje całość przedsięwzięć związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji przewodnickich i instruktorskich w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych
Zespół ds Weryfikacji - koordynuje działania związane z weryfikacją kajakowych umiejętności indywidualnych
Zespół ds Odwołań - rozpatruje punkty sporne występujące na styku zespołów (ds szkolenia lub weryfikacji) i uczestnikiem szkolenia lub weryfiacji


Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013