Powrót do Strefa Kursanta


Sprawdź czy jesteś już gotowy do egzaminu końcowego, aby jednak poznać wyniki poniższych testów musisz być zalogowany. Każdorazowo podaj nazwę użytkownika oraz udostępnione Ci hasło.

Złośliwiec

Przedmiotowe testy egzaminacyjne dla kursów Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia III, dla słuchaczy kursów Asystentów Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj oraz dla uczestników szkoleń uzupełniających.

logo PZKaj Test nr 1. Ochrona przyrody.

Opracowanie: cz.1 Krzysztof Kowalczyk "Canis", cz.2 Tomasz Gromadzki "Grom"

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


Część 1

1. Podczas spływu działamy negatywnie na przyrodę poprzez:

  a. Hałas

  b. Zanieczyszczenia przemysłowe

  c. Niszczenie roślinności wodnej

  d. Wprowadzanie do ekosystemu mydła i detergentów

2. Antropopresja to:

  a. Zespół oddziaływań człowieka na resztę grupy

  b. Oddziaływanie człowieka na przyrodę

  c. Odciskanie śladów człowieka na wilgotnym podłożu

  d. Kierunek badań w antropologii społecznej dotyczący presji społeczeństwa na zachowania jednostki

3. Segregacja śmieci to:

  a. Zakopywanie szkła, metalu, plastiku w osobnych dołkach

  b. Odkładanie do osobnych toreb plastiku, metalu i szkła po to, aby wynieść je do odpowiednich pojemników

  c. Zaczyna się już przy robieniu zakupów i pakowaniu na spływ po to, aby nie zabierać na spływ zbędnych opakowań

  d. ........................

4. Odpadki organiczne na spływie:

  a. Koniecznie należy zbierać w worki i wyrzucać do specjalnie przygotowanych pojemników

  b. Można pozostawiać w lesie w miejscu mało widocznym - lekko przysypane

  c. Należy zakopywać w lesie

  d. Należy pozostawić w miejscu, w którym zatrzymalismy się.

5. Podczas postojów na spływie „dłuższe” potrzeby fizjologiczne załatwiamy:

  a. Kopiąc w pobliżu głęboki dół, z którego będą mogli wszyscy korzystać

  b. Blisko brzegu rzeki kopiąc mały dołek dokładnie go maskując, aby nie było widać żadnych śladów

  c. Jak najdalej w lesie kopiąc mały dołek nie maskując go zbyt starannie, aby ktoś inny nie trafił w to samo miejsce saperką

  d. Gdzieś na uboczu nie przejmując się śladami – najbliższy deszcz i tak wszystko zamaskuje

6. Chcąc się umyć podczas postoju na spływie:

  a. Myjemy się w jeziorze lub rzece używając jak najmniejszej ilości mydła lub płynu do kąpieli

  b. Dopuszczalne jest namaczanie się w jeziorze lub rzece, ale mydlenie i spłukiwanie jak najdalej od brzegu

  c. Myjemy się wyłącznie w sanitariatach z kanalizacją

  d. Najlepiej jest przynieść wodę daleko od brzegu i tam się umyć

7. Aby umyć naczynia podczas biwaku należy:

  a. Przynieść wodę i myć je z dala od brzegu

  b. Myć bezpośrednio w rzece używając ekologicznych detergentów

  c. Myć bezpośrednio w rzece lub jeziorze używając jedynie piasku

  d. ...............


Część 2

8. Pierwszym chronionym w Polsce gatunkiem był:

  a. Żubr

  b. Niedźwiedź

  c. Bóbr

  d. Tarpan

9. Polski porządek prawny wyróżnia między innymi następujące formy ochrony przyrody

  a. Rezerwat przyrody

  b. Park Narodowy

  c. Obszar Natura 2000

  d. Użytek ekologiczny

10. Park Narodowy charakteryzuje się tym, że:

  a. Jego powierzchnia musi być większa niż 10000 ha

  b. Posiada otulinę

  c. Ma wydzielony obszar ścisłej ochrony

  d. Posiada własną administrację i straż

11. Park Białowieski jako pierwszy po II wojnie światowej otrzymał status parku narodowego, a który z obecnych parków narodowych był już w okresie przedwojennym objęty podobną formą ochrony przyrody?

  a. Tatrzański

  b. Pieniński

  c. Ojcowski

  d. Kampinoski

12. Polski Park Narodowy o największej powierzchni to:

  a. Bieszczadzki

  b. Mazurski

  c. Biebrzański

  d. Pieniński

13. Rezerwat przyrody charakteryzuje się tym, że:

  a. Ma opracowany plan ochrony

  b. Posiada otulinę

  c. Posiada własną administrację

  d. Ma wyznaczone ścieżki dydaktyczne

14. Natura 2000, to:

  a. Konwencja dotycząca ochrony gatunków umieszczonych w czerwonej księdze

  b. Europejska sieć obszarów chronionych

  c. Konwencja definiująca zasady restytucji gatunków wymarłych

  d. Program mający na celu zachowanie określonych siedlisk i gatunków w Europie

15. Na obszarze chronionym (rezerwat, park narodowy) można pod pewnymi warunkami

  a. Zbierać jagody i grzyby na własny użytek

  b. Prowadzić hodowle ryb

  c. Poruszać się pieszo po wyznaczonych szlakach

  d. Urządzać imprezy przy ognisku, po uprzednim powiadomieniu administracji

16. Na rzece nie objętej żadną formą ochrony przyrody podczas spływu kajakiem:

  a. Wolno usuwać z koryta zawadzające drzewa

  b. Zaleca się pozostawienie przyrody w stanie naturalnym (niezmienionym)

  c. Obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w korycie rzeki

  d. Można myć naczynia bezpośrednio w płynącej wodzie

17. Bioróżnorodność:

  a. Jest jednym z głównych wyznaczników ”kondycji” przyrody na danym obszarze

  b. Jest wymysłem „ekologów-oszołomów” mających na celu zahamowanie rozwoju

  c. Jest tematem konwencji Ramsarskiej z 1971 roku

  d. .......................

18. Największym zagrożeniem dla ekosystemów rzecznych jest:

  a. Trwałe przegrodzenie koryta

  b. Silne zanieczyszczanie rzeki w jej dolnym biegu

  c. Silne zanieczyszczanie rzeki w jej górnym biegu

  d. Mycie w płynącej wodzie naczyń na spływie

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

Brak wpisu

logo PZKaj Test nr 2. Historia turystyki i rekreacji kajakowej.

Opracowanie: Aleksander Talar

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


1. W którym roku, gdzie i przez kogo, zostało założone pierwsze biuro podróży ?

  a. W 1735 roku, we Francji, przez Louisa La’ Flatte

  b. W 1841 roku, w Anglii, przez Thomasa Cooka

  c. W 1911 roku, we Włoszech, przez Giuseppe Arcimboldo

  d. ....................

2. W 1865 roku powstał pierwszy klub kajakowy, założony przez Szkota Johna MacGregorego. Jak nazywał się zbudowany przez niego kajak, który to spopularyzował turystykę kajakową?:

  a. Rob Roy

  b. Hell Boy

  c. Gregor’s Boat

  d. Small Boat

3. W 1924 roku, w Kopenhadze powstała międzynarodowa organizacja kajakowa IRK (Internationale Repraesentschaft fuer Kanusport). W którym roku przemianowana została na obecnie działającą organizację ICF (International Canoe Federation) ?

  a. 1934

  b. 1946

  c. 1980

  d. 2000

4. Kto uznawany jest za prekursora turystyki kajakowej w Polsce ?

  a. Etnograf Zygmunt Gloger (1872, wycieczki po Wiśle, Bugu, Niemnie i Biebrzy)

  b. Geograf i kartograf Hermann Wagner ( 1840, pierwszy atlas polskich rzek)

  c. Podróżnik i przyrodnik Ksawery Branicki ( długoletni prezes działającego od 1878 roku Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego)

  d. Podróznik, lekarz i etnograf Wacław Korabiewicz, autor wielu książek opisujących wędrówki kajakowe

5. W który roku, Polski Związek Narciarski powołał Komisję Kajakową, przekształconą w roku 1930 w Polski Związek Kajakowców ( obecnie od 1946 roku Polski Związek Kajakowy)

  a. 1918

  b. 1928

  c. 1945

  d. 1956

6. Kajakarstwo górskie pojawiło się w programie Igrzysk Olimpijskich:

  a. W Monachium, w 1972 roku

  b. W Berlinie, w 1938 roku

  c. W Moskwie, w 1980 roku

  d. W Sydney, w 2000 roku

7. Nazwa "kajak" pochodzi z języka:

  a. Łacińskiego

  b. Staronorweskiego

  c. Eskimoskiego

  d. Angielskiego

8. "Umiak" to:

  a. Mała łódź zbudowana z trzciny używana w Egipcie

  b. Technika wiosłowania stosowana przez Indian kanadyjskich

  c. Eskimoski kajak kobiecy

  d. Nazwa kajaka, w którym po raz pierwszy przepłynięto Atlantyk

9. Z jakich organizacji turystycznych powstało PTTK?

  a. PZK i PTK

  b. PTK i PTT

  c. TPPR i PZK

  d. TKKF i PTT

10. Zaznacz prawdziwe fakty historyczne:

  a. Polski Związek Kajakowy istnieje pod tą nazwą od 1928 roku

  b. John McGregor zbudował pierwszy sztywny kajak

  c. W 1928 roku powstała Komisja Kajakowa przy Polskim Związku Narciarskim

  d. Po raz pierwszy kajaka użyli Wikingowie

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

logo PZKaj Test nr 3. Bezpieczeństwo na spływie.

Opracowanie: Jarosław Wolny

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


1. Który z niżej wymienionych stylów kierowania grupą jest najodpowiedniejszy przy prowadzeniu spływu?

  a. Demokratyczny

  b. Liberalny

  c. Autokratyczny

  d. Nieinterwencyjny

2. Kto może w trakcie spływu wyprzedzać kajak pilota prowadzącego?

  a. Komandor

  b. Kierownik grupy spływowej

  c. Ratownik

  d. Nikt

3. W którym kajaku w trakcie spływu powinna znajdować się apteczka?

  a. W pierwszym, bezpośrednio za pilotem prowadzącym

  b. W ostatnim

  c. W dowolnym, ale z osadą potrafiacą posłużyć sie apteczką

  d. W dowolnym, ale musi być wyraźnie oznaczony np. chorągiewką z czerwonym krzyżem

4. Rozróżnia się szyki dowolne, ścisłe i zwarte. Na czym polega szyk zwarty?

  a. Kajaki płyną w ustalonej kolejności

  b. Kajaki płyną zupełnie dowolnie nie wyprzedzając jednak pilota prowadzącego i nie zostając za końcowym

  c. Na rzece kajaki płyną jeden za drugim w odległości 3-5 długości kajaka od siebie (na akwenach otwartych można bliżej lub nawet obok siebie – mówi się wtedy często o szyku grupowym)

  d. Na rzece kajaki płyną jeden za drugim w odległości 3-5 długości kajaka od siebie, w ustalonej kolejności

5. Rakiety, flary lub pociski wyrzucające czerwone gwiazdy wystrzeliwane pojedynczo, w krótkich odstępach czasu oznaczają na wodzie:

  a. Wzywanie pomocy

  b. Mam uszkodzony napęd i nie mogę manewrować”

  c. Urodziny kapitana jednostki

  d. Ostrzeżenie o zmianie kursu na kierunek kolizyjny

6. Podnoszenie i opuszczanie rąk uniesionych nad głową kajakarza oznacza:

  a. Sygnał - rozpoczynamy płynięcie

  b. Sygnał - natychmiast zatrzymujemy się

  c. Ostrzeżenie - miejsce nie spływalne

  d. Wzywanie pomocy

7. Jeżeli kajak się zaklinuje należy w pierwszej kolejności:

  a. Sprawdzić, czy osada może oddychać

  b. Sprawdzić, czy sytuacja może się pogorszyć

  c. Zabrać od zaklinowanej osady wiosła, aby mieli swobodne ręce

  d. Zabezpieczyć kajak przed niekontrolowanym przesunięciem

8. Przeprowadzenie rozgrzewki przed rozpoczęciem płynięcia:

  a. Jest zawsze konieczne

  b. Jest zbędne

  c. Jest konieczne jeżeli oczekuje nas intensywny wysiłek bezpośrednio po zejściu na wodę

  d. Zwijanie biwaku, ładowanie kajaka i spuszczenie na wodę to już rozgrzewka, nie ma więc powodu, aby dodatkowo męczyć się

9. Objawami zmęczenia są:

  a. Zawężenie pola widzenia

  b. Zmniejszenie szybkości reagowania na bodźce zewnętrzne

  c. Senność

  d. Drętwienie nóg

10. Które z czynników ograniczają możliwości wysiłkowe organizmu?

  a. Zadłużenie tlenowe tkanek

  b. Straty w zakresie źródeł energetycznych

  c. Zaburzenia w równowadze elektrolitowej organizmu

  d. Niedopasowane do wzrostu wiosło

11. Rzutki używane w kajakarstwie mają długość około:

  a. 5 do 7 m

  b. 15 do 25 m

  c. 30 do 50 m

  d. powyżej 50 m

12. Które z warunków powinna spełniać kamizelka asekuracyjna?

  a. Pływalność

  b. Sztywność

  c. Wytrzymałość

  d. Nierozciągliwość

13. Które z warunków powinna spełniać kamizelka asekuracyjna?

  a. Łatwe zdejmowanie – nawet pod wodą

  b. Właściwą wyporność

  c. Kolor dopasowany do pozostałego wyposażenia

  d. Łatwe zapięcie i krój uniemożliwiający przekręcanie się

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

logo PZKaj Test nr 4. Locja kajakowa.

Opracowanie: Jerzy Świtek

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


1. Ostroga to budowla wodna:

  a. w postaci wału zbudowanego z kamieni, faszyny, płyt betonowych…itp. ustawiona prostopadle do brzegu rzeki

  b. pewien rodzaj brzegosłonu, w postaci opaski, służącego do bezpośredniego zabezpieczenia brzegu rzeki przed erozją

  c. osłaniająca tarasy zalewowe

  d. przegradzająca całą szerokośc rzeki i służąca do regulacji przepływu wody

2. Delikatne chmurki w kształcie haczyków, zapowiadające deszcz, to::

  a. nimbostratusy

  b. cirrostratusy

  c. cirrusy

  d. cumulusy

3. Dział wodny wyznacza granicę:

  a. zlewni

  b. zasięgu jeziora

  c. dorzecza

  d. brzegu morza, do którego rzeka wpada

4. Stosunek długości rzeki do długości linii prostej łączącej źródło z ujściem to:

  a. wskaźnik rozwinięcia rzeki

  b. gęstość sieci rzecznej

  c. współczynnik meandrowania

  d. wskaźnik krzywizny rzeki

5. Stan wody przekraczający stan alarmowy i wyrządzający szkody to:

  a. wyżówka

  b. powódź

  c. wezbranie

  d. podtopienie

6. Tendencję do meandrowania mają rzeki:

  a. górskie

  b. nizinne

  c. silnie zarastające

  d. płynące na podłożu skalistym

7. Przy brzegu rzeki za ostrogą (lub jakimkolwiek występem np. przymulisko) tworzą się:

  a. wiry poziome

  b. wiry pionowe

  c. odwoje

  d. cofki

8. Różnica poziomów rzeki na odcinku 1 km wynosi 3 metry. Jaki jest spadek rzeki?

  a. 0,3 ‰

  b. 3,0 ‰

  c. 30,0 ‰

  d. 3 %

9. ''Czytanie wody'' to:

  a. Rozpoznawanie przeszkód na podstawie wyglądu zwierciadła wody.

  b. Wybór bezpiecznej drogi płynięcia.

  c. Zbiór pojęć spotykanych w języku wodniackim dotyczących określania warunków pływania na rzece.

  d. Ocena możliwości przepłynięcia przez przeszkodę przegradzającą całe koryto rzeki.

10. Na dużych wydłużonych jeziorach występuje pewne zjawisko zwane sejszami. Jest to:

  a. falowanie powstające na skutek silnego wiatru wzdłuż jeziora, o charakterystycznych białych grzywaczach

  b. zmiana kierunku falowania wody w zatoczkach jeziora na skutek zakłócenia opływu przez półwysep na stronie nawietrznej

  c. kołysanie całej masy wody w jeziorze podobne do przypływu na morzu, ale spowodowane wiatrem lub zmianą ciśnienia atmosferycznego

  d. podnoszenie się poziomu wody w jeziorze na skutek silnych opadów atmosferycznych.

11. Przymulisko powstaje na skutek:

  a. Zarastania roślinnością nadwodnej części odsypiska

  b. Opadania stanu wody i wychodzenia na powierzchnię najwyższych fragmentów przykosy

  c. Przemieszczenia się przemiału niekorzystnego w kierunku wklęsłego brzegu zakola rzeki

  d. Zmniejszenia przepływu wody poniżej predkości krytycznej, przy której nie wystepuje już przemieszczanie rumowiska

12. Haczykowate, delikatne, wysokie chmury (cirrusy) zapowiadają deszcz ponieważ:

  a. zbliża się front ciepły

  b. nadchodzi front zimny

  c. nadciąga burza

  d. wzrasta ciśnienie atmosferyczne

13. Podczas obfitych opadów śniegu, na rzece może powstać:

  a. śryż

  b. lód prądowy

  c. lepa

  d. kra

14. Która z ławic wędrujących pozostaje zawsze pod powierzchnią wody?

  a. Przemiał

  b. Odsypisko

  c. Przykosa

  d. Ławica

15. Strefy roślinności jeziornej patrząc od brzegu to kolejno: szuwary, oczerety, nimfeidy, elodeidy, izoetidy. Które z nich potocznie zwane są habaziami?

  a. szuwary

  b. nimfeidy

  c. oczerety

  d. izoetidy

16. Ławica wędrująca w postaci równoległego do nurtu schodkowego nasypu wznoszącego się w kierunku prądu i zakończonego ostrym spadkiem, to:

  a. przemiał

  b. przykosa

  c. próg

  d. odsypisko

17. Bezpośrednie odczyty z wodowskazu pozwalają na określenie:

  a. wahań stanu wody

  b. głębokości rzeki w miejscu jego ustawienia

  c. wysokości położenia lustra wody w stosunku do poziomu morza

  d. spadku rzeki w stosunku do wodowskazu go poprzedzającego

18. Materiał wleczony i unoszony przez rzekę nosi nazwę rumowiska. Dostarczany jest do niej w wyniku:

  a. działania erozyjnego wody pod postacią erozji powierzchniowej, bocznej i dennej

  b. działania akumulacyjnego wody w całym dorzeczu

  c. przekroczenia przez wodę prędkości granicznej, przy której rozpoczyna się ruch ziaren rumowiska ułożonych na dnie

  d. erozji dennej

19. Na zakolu rzeki, przy średnim stanie wody, linia nurtu układa się zwykle przy brzegu:

  a. wypukłym

  b. wklęsłym

  c. na środku koryta

  d. może być w każdym miejscu, ale tylko wtedy, gdy w korycie znajdują się przeszkody tamujące przepływ wody

20. Erozja i akumulacja to zjawiska występujące:

  a. tylko w górnym biegu rzeki,

  b. erozja występuje w górnym i środkowym biegu rzeki, a akumulacja w dolnym

  c. niezależnie od miejsca wszędzie mamy do czynienia z działalnością erozyjną i akumulacyjną rzeki

  d. tylko w dolnym biegu rzeki

21. Znaki brzegowe na rzekach uregulowanych (szlakach żeglugowych) mają kolory:

  a. żółty i czerwony

  b. żółty i zielony

  c. zielony i czerwony

  d. czerwone na każdym brzegu, różnią się tylko kształtem

22. Tachoida czyli krzywa obrazująca rozkład prędkości wody w przekroju pionowym rzeki, przyjmuje największą wartość:

  a. na dnie rzeki

  b. na powierzchni

  c. woda płynie najszybciej na 1/3 głębokości

  d. woda płynie najszybciej w połowie głębokości

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

logo PZKaj Test nr 5. Szlaki kajakowe.

Opracowanie: Jerzy Świtek

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


1. Ilu stopniowa jest skala uciążliwości?

  a. 2 stopniowa

  b. 3 stopniowa

  c. 6 stopniowa

  d. 9 stopniowa

2. Ilu stopniowa jest górska skala trudności i jak jest ona oznaczona?

  a. 6 ZW

  b. 3 WW

  c. 6 WW

  d. 9 WW

3. Ilu stopniowa jest skala trudności?

  a. 6 stopniowa oznaczona literami WWW

  b. 9 stopniowa – trzy stopnie trudności rzek nizinnych i sześć górskich

  c. 3 stopniowa oznaczona literami ZWA,ZWB, ZWC

  d. 7 stopniowa oznaczona literami WW

4. Czy zastawki oraz zwalone drzewa, wymagające obnoszenia, na szlaku kajakowym będą decydowały o:

  a. trudności szlaku

  b. uciążliwości szlaku

  c. malowniczości szlaku

  d. dzikości szlaku

5. Ilu stopniowa jest skala trudności rzek nizinnych?

  a. 6 stopniowa oznaczona literami WWW

  b. 9 stopniowa oznaczona literami ZW

  c. 3 stopniowa oznaczona literami ZWA,ZWB, ZWC

  d. 3 stopniowa oznaczona literami ZW1,ZW2, ZW3

6. O uciążliwości szlaku decyduje:

  a. Prędkość nurtu oraz procentowy udział zbiorników o wodzie stojącej

  b. Średni spadek na szlaku, występowanie przeszkód wymagających asekuracji z brzegu oraz konieczność płynięcia w fartuchu

  c. Częstotliwość występowania przeszkód oraz procentowy udział czasu zużyty na ich pokonanie

  d. Trudność przy przechodzeniu przez przeszkody

7. Ponadto obowiązuje znajomość rzek, kanałów i jezior zanaczonych na poniższej mapie konturowej.

mapa konturowa Polski

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

logo PZKaj Test nr 6. Technika pływania.

Opracowanie: Jerzy Świtek

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


1. Płyniemy kajakiem bez steru. Zatrzymujemy się w nurcie (nieruchomo w stosunku do brzegu). Chcemy przemieścić kajak na lewy brzeg bez przemieszczania się wzdłuż rzeki (tzw. promowanie). Aby to zrealizować należy:

  a. ustawić kajak pod kątem w stosunku do brzegu – rufa skierowana w stronę lewego brzegu i obustronnie wiosłować wstecz

  b. ustawić kajak pod kątem w stosunku do nurtu – rufa skierowana na lewo i obustronnie wiosłować wstecz

  c. ustawić kajak pod kątem w stosunku do nurtu – dziób skierowany w stronę lewego brzegu i obustronnie wiosłować wstecz

  d. ...........

2. Płyniemy kajakiem ze sterem. Zatrzymujemy się w nurcie (nieruchomo w stosunku do brzegu, kąt wychylenia steru równa się zeru). Chcemy przemieścić kajak na lewy brzeg bez przemieszczania się wzdłuż rzeki (tzw. promowanie). Aby to poprawnie zrealizować należy:

  a. wychylić ster w lewo i obustronnie wiosłować wstecz

  b. wychylić ster w prawo i obustronnie wiosłować wstecz

  c. ster pozostawić w położeniu neutralnym, a wszystkie manewry wykonywać tylko za pomocą wiosła

  d. ...............

3. Czy spływając swobodnie z nurtem rzeki możliwa jest zmiana kierunku płynięcia tylko poprzez wychylenie głęboko zanurzonego steru?

  a. Nie – ponieważ, aby mógł zadziałać ster musi być różnica prędkości pomiędzy płetwą steru a wodą

  b. Tak – ponieważ rozkład prędkości wody w kierunku pionowym nie jest jednorodny (woda płynie prędzej pod powierzchnią niż na powierzchni) więc przy głęboko zanurzonym sterze wystąpi różnica prędkości, a tym samym wystąpi siła zmieniająca kierunek płynięcia

  c. Nie – ponieważ spływając swobodnie z nurtem o kierunku płynięcia decyduje sam nurt a nie ster

  d. ...............

4. Płyniemy dziką rzeką o stopniu trudności ZWC. Wybierz najbardziej bezpieczny sposób przepłynięcia zakola rzeki:

  a. spływać z nurtem starając się utrzymywać kajak w środku nurtu bo tam najgłębiej i najszybciej

  b. skierować dziób kajaka w stronę wypukłego brzegu i silnie wiosłując wyjść z nurtu

  c. skierować dziób w stronę wklęsłego brzegu utrzymując jednocześnie rufę przy brzegu wypukłym i za pomocą wiosła i/lub steru kontrolować ustawienie i położenie kajaka w stosunku do nurtu i brzegu

  d. ...............

5. Nurt znosi kajak bokiem na zwalone drzewo. Już za późno, aby się wycofać, ominąć przeszkodę lub zmienić ustawienie kajaka względem drzewa. Co robisz, aby uniknąć wywrotki?

  a. zachowując spokój pozwalam znieść się na drzewo, opieram burtę kajaka o pień i trzymając się gałęzi utrzymuję kajak w pozycji wyprostowanej unikając przechyłu w stronę nurtu. W kajaku dwuosobowym sternik utrzymuje kajak w powyższej pozycji, a załogant w tym czasie stara się opuścić kajak.

  b. zachowując spokój wyskakuję do wody (o ile pozwala na to konstrukcja kajaka), trzymając kajak za kokpit staram się nie dopuścić do powstania nadmiernego przechyłu. Jeśli nie mogę opuścić kajaka a posiadam założony fartuch mogę pozwolić sobie na położenie się na wodzie przed drzewem. Kajak wtedy oprze się dnem o pień i w tej stabilnej pozycji mogę oczekiwać na pomoc.

  c. zachowując spokój pozwalam znieść się na drzewo, opierając się rękoma na drzewie nie pozwalam, aby kajak dobił bezpośrednio do pnia. Jednocześnie ruchem bioder przechylam kajak tak, aby napływająca woda napierała na dno kajaka. Dla zachowania równowagi i zmniejszenia obciążenia rąk pochylam się na drzewo (praktycznie leżę na nim). Powyższe dotyczy całej osady w kajaku wieloosobowym.

  d. .................

6. Płynę w dół rzeki. Z lewej przy brzegu jest cofka. Podczas wchodzenia w tę cofkę należy:

  a. utrzymywać kajak w pozycji wyprostowanej

  b. przechylić kajak na lewą burtę tak, aby woda w cofce napierała na dno kajaka; jednocześnie podeprzeć się na lewym wiośle

  c. podczas wchodzenia w cofkę podeprzeć się na prawym wiośle zapobiegając w ten sposób wywracającemu działaniu wstecznego nurtu w cofce

  d. ................

7. Podczas wiosłowania wstecz:

  a. nie zmieniamy chwytu wiosła

  b. odwracamy wiosło w rękach tak, aby nie wiosłować odwrotną (wypukłą) stroną piór

  c. uchwyt wiosła nie ma znaczenia, to tylko przyzwyczajenie nie mające wpływu na efekt końcowy

  d. ................

8. Przy szybkim płynięciu na wprost

  a. przechylamy się jak najmocniej do tyłu, aby wynurzyć dziób kajaka i tym samym zmniejszyć opory

  b. przechylamy kajak na przemian w prawo i w lewo, zawsze w stronę zanurzonego pióra wiosła,aby skompensować tendencję do skręcania

  c. wiosłujemy możliwie "wysokim wiosłem" prowadząc pióro mozliwie blisko burty kajaka, lekko pochyleni do przodu

  d. ................

9. Promowanie tyłem:

  a. jest efektywną techniką omijania przeszkód na rzekach

  b. to sposób wejścia do cofki, jeśli kajak został obrócony i spływa tyłem

  c. wymaga stałego oglądania się wstecz, aby nie uderzyć w przeszkodę

  d. ................

10. Kajakiem dwuosobowym:

  a. powinna kierować osoba siedząca z tyłu

  b. powinna kierować osoba siedząca z przodu

  c. powinna kierować osoba siedząca dalej od kierunku płynięcia to znaczy osoba siedząca z tyłu, gdy wiosłujemy do przodu, a osoba siedząca z przodu - gdy wiosłujemy wstecz

  d. ................

11. Za pomocą kontry sterującej można zmienić kierunek płynięcia:

  a. tylko w stronę, po której zanurzone jest pióro wiosła

  b. w każdą stronę, wystarczy tylko odpowiednio ułożyć póro wiosła

  c. tylko w stronę przeciwną do strony, po której zanurzone jest pióro wiosła

  d. ................

12. Płyniemy bokiem do wiatru. Zazwyczaj kajak będzie miał wtedy tendencję do wystrzania na wiatr. Aby skompensować działanie wiatru przy możliwie małej stracie prędkości:

  a. stosujemy kontrę po stronie zawietrznej

  b. stosujemy kontrę sterującą po stronie nawietrznej

  c. zmieniamy chwyt wiosła na niesymetryczny tak, aby dłuższe ramię było po stronie zawietrznej

  d. stosujemy kontrę sterująca po stronie zawietrznej

13. Płyniemy bokiem do wysokiej, załamującej się fali, aby uniknąć wywrócenia należy:

  a. stosować płaską podpórkę po przeciwnej stronie niż fala

  b. przechylić się w stronę fali opierając się jednocześnie piórem wiosła na jej grzbiecie

  c. przechylić się w stronę fali opierając jednocześnie pióro wiosła możliwie daleko za jej grzbietem

  d. ................

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

logo PZKaj Test nr 7. Sprzęt.

Opracowanie: Jerzy Świtek

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


1. Zdolność kajaka do powrotu do stanu równowagi po przechyle charakteryzuje się:

  a. statecznością kształtu

  b. statecznością ciężaru

  c. w zależności od stanu załadowania może to być stateczność kształtu (jeśli ciężkie przedmioty załadowane na pokładzie) lub stateczność ciężaru (jeśli najcięższe przedmioty układamy na dnie kajaka)

  d. kajak po przechyle samnodzielnie nie wróci do stanu równowagi. Konieczny jest odpowiedni ruch tułowia lub zadziałanie wiosłem.

2. W częściowo zalanym kajaku:

  a. na skutek przelewania się wody podczas przechyłu środek ciężkości przemieszcza się w stronę burty, na którą powstał przechył

  b. maleje wysokość metacentryczna, a tym samym ramię momentu prostującego

  c. zmienia się położenie środka wyporu w stosunku do kajaka nie zalanego

  d. środek ciężkości obinża się, a więc rośnie stateczność kajaka

3. Czy w kajaku o kołowym przekroju poprzecznym, przy małych kątach przechyłu, środek wyporu zmienia swoje położenie względem kadłuba?

  a. tak, ponieważ jest to naturalna cecha wszystkich nawodnych jednostek pływających

  b. tak, ponieważ zmienia się geometria części zanurzonej

  c. nie, ponieważ przy małych katach przechyłu nie zmienia się geometria części zanurzonej

  d. nie, ponieważ przy małych katach przechyłu, przy kołowym przekroju poprzecznym , geometryczny środek części zanurzonej będzie w tym samym miejscu

4. Czy przy przechyle kajaka równym kątowi krytycznemu występują momenty prostujące czy wywracające?

  a. prostujące, ponieważ wywracające pojawią się dopiero później

  b. wywracające, ponieważ momenty prostujące są tylko przy małych katach przechyłu

  c. jest to stan analogiczny do stanu, gdy kajak pływa bez przechyłu. Nie występują więc żadne momenty sił

  d. wywracające, ponieważ przy każdym kącie przechyłu obserwujemy to zjawisko

5. Czy przy każdym kącie przechyłu wypór jest równy ciężarowi?

  a. nie, ponieważ zmiana kąta przechyłu powoduje, że zmienia się wypór kajaka natomiast ciężar pozostaje stały

  b. nie, ponieważ przy przechyle zmienia się położenie punktu przyłożenia siły wyporu natomiast środek ciężkości pozostaje w tym samym miejscu

  c. tak, ponieważ niezależnie od kąta przechyłu obowiązuje prawo Archimedesa

  d. tak, ponieważ przechył nie wpływa na ciężar, a wypór jest reakcją statyczną wody i zależy tylko od ciężaru.

6. Czy podczas pływania kajakiem po jeziorze będziemy mogli obserwować efekty działania sił hydrodynamicznych?

  a. nie, ponieważ siły hydrodynamiczne występują tylko na wodzie płynącej objawiając się naporem wody na kajak

  b. tak, ponieważ siły hydrodynamiczne to mechaniczny efekt względnego ruchu wody

  c. nie, ponieważ siły hydrodynamiczne to mechaniczny efekt względnego ruchu wody

  d. tak, ponieważ w każdym przypadku kontaktu kajaka z wodą pojawiają się siły hydrodynamiczne

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

logo PZKaj Test nr 8. Regulaminy wewnętrzne PZKaj.

Opracowanie: Jerzy Świtek

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


Część 1. Regulamin Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj

1. Wybierz punkty, w których poprawnie uszeregowano stopnie instruktorskie, w kolejności rosnącej:

  a. Stopień I, Stopień II, Stopień III

  b. Asystent Instruktora, Stopień III, Stopień II

  c. Asystent Instruktora, Stopień Związkowy, Stopień I

  d. Stopień II, Stopień I, Stopień Związkowy

2. Wybierz poprawne stwierdzenia:

  a. Stopień III instruktora nie posiada specjalizacji

  b. Instruktor stopnia II może uzyskać jedną ze specjalności: organizacja imprez kajakowych, szkolenia kajakowe, prowadzenie spływu

  c. Aby uzyskać tytuł instruktora stopnia I, konieczne jest uzyskanie co najmniej dwu specjalności

  d. Stopień Instruktora Związkowego można otrzymać po uzyskaniu wszystkich specjalności

3. Tytuł ITiR PZKaj stopnia III może uzyskać osoba (wybierz te punkty, które są wymagane przez Regulamin ITiR PZKaj):

  a. która ukończyła 15 lat

  b. jest pełnoletnia

  c. posiada maturę lub studia wyższe

  d. ukończyła kurs instruktorów st III z pozytywnym wynikiem egzaminu

4. Tytuł ITiR PZKaj stopnia II uzyskać może osoba, która (wybierz te punkty, które są wymagane przez Regulamin ITiR PZKaj):

  a. jest Asystentem Instruktora PZKaj

  b. ukończyła, z wynikiem pozytywnym, kurs ITiR PZKaj st. II w określonej specjalności

  c. może wykazać się pracą, jako Instruktor III stopnia, co najmniej w okresie dwu lat, w zakresie specjalności, w której ubiega się o przyznanie stopnia II.

  d. może wykazać się pracą, jako Instruktor III stopnia, co najmniej w okresie dwu lat, w zakresie specjalności bezpośrednio przed kursem na II stopień, w której ubiega się o przyznanie stopnia II.

h4>5. Wybierz poprawne stwierdzenia:

  a. Tytuł ITiR PZKaj do stopnia I włącznie nadaje KTiR

  b. Tytuł ITiR PZKaj stopnia Związkowego nadaje Zarząd PZKaj na wniosek KTiR

  c. Tytuł Asystenta Instruktora nadaje Organizator kursu na wniosek Kierownia Kursu

  d. Tytuł ITiR PZKaj stopnia III może uzyskać osoba, która posiada doświadczenie kajakowe wynikające z przepłynięcia minimum 1000 km (OT PZK st. III - srebrna) oraz umiejętności kajakowe na poziomie N3.

6. Instruktorem PZKaj stopnia III może zostać osoba, która posiada następujące umiejętności:

  a. W zakresie organizacji imprez kajakowych zna zasady organizacji imprez oraz potrafi kierować określoną służbą spływową

  b. W zakresie prowadzenia spływów potrafi zorganizować i poprowadzić na wodzie środowiskowe (klubowe) spływy kajakowe, a także małe grupy komercyjne (do 10 osad).

  c. W zakresie organizacji imprez kajakowych umiejętnościami zorganizowania i prowadzenia imprez kajakowych obejmujących zasięgiem więcej niż środowisko lokalne (okręgowa, ogólnopolska…),

  d. W zakresie szkolenia potrafi szkolić adeptów kajakarstwa na poziomie podstawowym i zaawansowanym do poziomu N3

7. Wybierz poprawne stwierdzenia:

  a. instruktor III stopnia może samodzielnie prowadzić grupy spływowe do dziesięciu osad

  b. instruktorzy II stopnia o specjalności „prowadzenie spływów” lub „szkolenie kajakowe” mogą prowadzić grupy spływowe niezależnie od liczebności grup spływowych

  c. instruktor III stopnia może być komandorem imprezy o zasięgu lokalnym (klubowa, środowiskowa)

  d. instruktorzy III stopnia mogą brać udział w szkoleniach zasadniczych i doskonalących jako kierownicy podgrup szkoleniowych podczas zajęć praktycznych, jednak bez prawa samodzielnego prowadzenia zajęć;


Część 2. Instrukcja Szkolenia

8. Szkolenie kadry instruktorskiej jest procesem wieloetapowym. Etap szkolenia, nadający pierwsze uprawnienia, to:

  a. szkolenie podstawowe

  b. szkolenie zasadnicze

  c. szkolenie doskonalące

  d. szkolenie uzupełniające

9. Organizatorem szkolenia zasadniczego może być:

  a. każda osoba fizyczna, która otrzyma zgodę KTiR

  b. każda osoba prawna, która otrzyma zgodę KTiR

  c. tylko organizacja będąca członkiem PZKaj

  d. klub nie będacy członkiem PZKaj, który otrzyma zgodę KTiR

10. Podczas kursu prowadzonego w trybie stacjonarnym :

  a. zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone podczas jednorazowego zgrupowania szkoleniowego

  b. możliwym jest wydzielenie części zajęć teoretycznych w odrębnej sesji, o ile uwarunkowane jest to jakością szkolenia.

  c. zgrupowaniem szkoleniowym może być spływ kajakowy, o ile jego program w całości wynika z Kalendarzowego Planu Szkolenia

  d. zgrupowaniem szkoleniowym może być spływ kajakowy, o ile jego program nie będzie kolidował z Kalendarzowym Planem Szkolenia

11. Każde szkolenie winno kończyć się egzaminem, przy czym: (wybierz poprawne stwierdzenia)

  a. w zależności od formy szkolenia, egzamin może być prowadzony wieloetapowo

  b. egzamin „ustny” może mieć jedynie charakter uzupełniający i przeprowadza się go jedynie w sytuacji, gdy wystąpią wątpliwości co do interpretacji zapisu użytego przez zdającego egzamin

  c. niezależnie od organizatora szkolenia, wszystkie egzaminy mają charakter ogólnokrajowy co oznacza, że do egzaminu mogą być również dopuszczeni uczestnicy na zasadach eksternistycznych.

  d. 2. Egzaminy teoretyczne są prowadzone przez komisję egzaminacyjną, której skład podlega uzgodnieniu z KTiR, natomiast praktykę zalicza Kierownik Kursu wg wymogów PSKK

12. Kierownik kursu podczas zajęć reprezentuje organizatora szkolenia. W ramach swoich zadań:

  a. gromadzi dokumenty zaświadczające o wymaganych kwalifikacjach uczestników szkolenia.

  b. wydaje absolwentom kursu tymczasowe zaświadczenia o jego pozytywnym ukończeniu

  c. Prowadzi dziennik szkolenia

  d. zapewnia warunki, materiały oraz sprzęt do przeprowadzenia egzaminów końcowych

13. Negatywny wynik egzaminu oznacza:

  a. konieczność zdawania egzaminu poprawkowego

  b. w przypadku prac pisemnych, przy szkoleniach doskonalących, wykonanie pracy na inny temat

  c. w przypadku prac pisemnych, przy szkoleniach doskonalących, wykonanie poprawnej pracy na ten sam temat

  d. przy negatywnym wyniku egzaminu poprawkowego powstaje konieczność powołania Komisji Egzaminacyjnej

14. Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołuje:

  a. Organizator szkolenia, który uzyskał zgodę KTiR na prowadzenie szkolenia

  b. Kierownik Kursu za zgodą Organizatora szkolenia

  c. Zespół ds. szkolenia KTiR

  d. Przy szkoleniach zasadniczych nie powołuje się Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej


Część 3. Zasady Organizacji Imprez Kajakowych PZKaj

15. Wybierz poprawne stwierdzenia:

  a. Kajakowa impreza rekreacyjna lub turystyczna to zgromadzenie na określonej trasie co najmniej 3 osad (kajaków, kanadyjek lub innego dopuszczonego do startu sprzętu pływającego) stanowiących grupę pod kierownictwem uprawnionej osoby – Komandora

  b. Kajakowa impreza rekreacyjna to zorganizowane, jednorazowe lub cykliczne wydarzenie, gdzie podstawowym środkiem działania programowego jest aktywność ruchowa i/lub kulturalno - rozrywkowa związane bezpośrednio z szeroko rozumianym kajakarstwem

  c. Spływ kajakowy może, ale nie musi być elementem składowym kajakowej imprezy rekreacyjnej. Natomiast nieodłącznym elementem imprezy jest formalizm organizacyjny oraz występowanie współzawodnictwa

  d. Po pojęciem spływu kajakowego rozumie się formę rekreacji ruchowej polegającej na przemieszczaniu się kajakiem lub kanadyjką po dowolnym akwenie wodnym.

16. Impreza, w zależności od zasięgu, może mieć rangę

  a. okręgową, jeśli bierze w niej udział minimum 10 osad z co najmniej dwóch klubów kajakowych właściwego OZKaj,

  b. okręgową (regionalna), jeśli biorą w niej udział uczestnicy z tego samego regionu (OZKaj)

  c. ogólnopolską, jeśli bierze w niej udział minimum 20 osad z co najmniej dwóch OZKaj i jest ujęta w Kalendarzu Imprez

  d. ogólnopolską, jeśli swym zasięgiem obejmuje uczestników pochodzących z różnych regionów (co najmniej dwa OZKaj)

17. Organizator imprezy ma następujące obowiązki:

  a. jesli impreza jest umieszczona w Kalendarzu przesłac do Komisji,najpózniej do 30 listopada roku poprzedzajacego impreze projekt Regulaminu, dane personalne Komandora, Sedziego Głównego i składu Jury, w celu ich zatwierdzenia

  b. powołać Komandora

  c. przygotować trasę i biwaki

  d. uzyskać wymagane zezwolenia na przeprowadzenie imprezy

18. Komandor kieruje powołanym przez Organizatora Komitetem Organizacyjnym, a ponadto:

  a. reprezentuje na imprezie Organizatora

  b. samodzielnie opracowuje regulamin imprezy, który następnie zatwierdza Organizator

  c. odpowiada za wypełnienie obowiązków Organizatora

  d. w przypadku korzystania z pomocy KTiR składa pisemne sprawozdanie z imprezy w ciągu 30 dni od jej zakończenia

19. Sędzia Główny kieruje powołaną w porozumieniu z Komandorem Komisją Sędziowską, a ponadto:

  a. przeprowadza konkurencje rozgrywane na imprezie

  b. kontroluje podczas trwania każdej konkurencji liczbę jej uczestników

  c. współpracuje przy opracowaniu Regulaminu imprezy

  d. decyduje, czy ewentualne protesty kierować do Jury

20. Wybierz poprawne stwierdzenia:

  a. do imprezy dopuszcza sie jednostki pływające, w których załoga siedzi lub klęczy przodem w kierunku płynięcia, a jako źródło napędu używa wioseł z jednym lub dwoma piórami, swobodnie trzymanymi w dłoniach

  b. jednostka pływająca musi być zabezpieczona przed zatonięciem i zaopatrzona w środki ratunkowe, w ilości zgodnej z liczbą płynących w niej osób. Za stan jednostki pływającej odpowiada jej właściciel.

  c. Osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem imprezy pod opieką uprawnionej osoby (rodzica, nauczyciela, instruktora) tylko wtedy, gdy Regulamin na to pozwala

  d. Trasa imprezy międzynarodowej i ogólnopolskiej musi być przygotowana

21. Biwak powinien być przygotowany poprzez:

  a. zapewnienie bezpieczeństwa osób i sprzętu

  b. zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych

  c. pomijając miejsce rozpoczęcia spływu, zapewnienie wody pitnej i możliwości zakupu podstawowych artykułów spożywczych

  d. uzgodnienie miejsca i czasu biwakowania z właścicielem terenu i władzami samorządowymi

22. W Regulaminie muszą znaleźć się następujące informacje:

  a. warunki uczestnictwa, w tym osób niepełnoletnich,

  b. informacje o sponsorach imprezy i fundatorach nagród

  c. dodatkowe wymagania lub zalecenia Organizatora dotyczące kwalifikacji uczestników, ich sprzętu i wyposażenia

  d. informacje krajoznawcze o regionie

23. Uczestnik imprezy ma prawo zgłaszać protesty przeciwko decyzjom Komisji Sędziowskiej, przy czym:

  a. protesty ustne dotyczące oceny okoliczności zaistniałych na trasie mogą składać jedynie pokonujący trasę

  b. protesty pisemne składa się w sekretariacie imprezy, o ile regulamin imprezy nie stanowi inaczej

  c. od składającego protest można żądać złożenia wadium, które gwarantuje rozpatrzenie protestu. Po rozpatrzeniu protestu, wadium przepada na rzecz Organizatora niezależnie od wyniku odwołania.

  d. Jury lub Sędzia Główny udzielają oficjalnej, ale niekoniecznie pisemnej odpowiedzi na protest


Część 4. Regulamin OT PZKaj

24. OT PZKaj jest:

  a. 3 stopniowa

  b. 5 stopniowa

  c. 6 stopniowa

  d. 8 stopniowa

25. Podstawą przyznania OT PZKaj jest przepłynięcie niżej wymienionej ilości kilometrów (zaznacz poprawne odpowiedzi):

  a. 400 km na stopień IV - brązowy

  b. 1000 km na stopień III - srebrny

  c. 3500 km na stopień II - złoty

  d. 16000 km na stopień związkowy - diamentowy stopnia III

26. Kilometry zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia OT PZKaj uzyskuje się za przepłynięcie szlaku wodnego

  a. w kajaku

  b. w kanadyjce

  c. w pontonie

  d. przy użyciu żagla

27. Potwierdzenia udziału w spływach dokumentuje się przez:

  a. wyłącznie poprzez wklejki lub pieczęcie organizatora spływu

  b. wklejkę lub potwierdzenie na szlaku

  c. potwierdzenie Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj

  d. Instruktorzy Turystyki i Rekreacji PZKaj nie muszą potwierdzać przebytych szlaków

28. Wybierz poprawne stwierdzenia:

  a. Nadwyżki kilometrów pozostałych po uzyskaniu danego stopnia OT PZKaj zalicza się na stopień wyższy

  b. W czasie jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień OT PZKaj

  c. stopnie V i IV można zdobywać w jednym roku kalendarzowym

  d. zdobywanie OT PZKaj zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od dowolnego stopnia


Część 4. Regulamin Odznaki dziecięcej PZKaj

29. OD„KAJtek” PZKaj jest:

  a. 2 stopniowa

  b. 3 stopniowa

  c. 4 stopniowa

  d. 6 stopniowa

30. Podstawą przyznania OD„KAJtek” PZKaj jest

  a. udział w spływach

  b. udział w imprezach kajakowych

  c. udział w zorganizowanych zajęciach kajakowych

  d. udział w pokazach filmów o tematyce kajakowej

31. Do zdobycia złotej OD "KAJtek" wystarczy:

  a. 7 dni pobytu na spływie kajakowym

  b. udział w szkoleniach w wymiarze łącznie 40 godz

  c. udział w kilku imprezach kajakowych, które łącznie trwały 14 dni

  d. kilka spływów, które łącznie trwały 14 dni

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

logo PZKaj Test nr 9. Relacje interpersonalne.

Opracowanie: Emilia Chamerska

(zaznacz poprawne odpowiedzi - test dostępny dla Uczestników szkoleń)


1. Konflikt w grupie spływowej to:

  a. zderzenie sprzecznych interesów, celów, dążeń, poglądów uczestników spływu lub imprezy

  b. zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym

  c. sposób wyrażania emocji wynikający z określonych cech charakteru członków komitetu organizacyjnego imprezy

  d. proces, w którym uczestnik spływu dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie lub podporządkowanie sobie innych uczestników, dążących do zrealizowania głównego celu grupy.

2. Zadaniem lidera grupy spływowej jest:

  a. reprezentowanie grupy i branie na siebie odpowiedzialności za jej decyzje

  b. zaplanowanie spływu i dążenie do jego realizacji

  c. przyjmowanie roli tzw. "kozła ofiarnego", gdy pojawia się ryzyko wystąpienia konfliktu wśród uczestników spływu

  d. nieingerowanie w relacje pomiędzy uczestnikami spływu

3. Pomijanie milczeniem problemu jaki pojawił się w grupie spływowej i unikanie wymiany poglądów (tzw. ignorowanie), w kategoriach rozwiązania konfliktu, jest:

  a. techniką wspomagającą efektywne rozwiązanie konfliktu

  b. pseudorozwiązaniem konfliktu

  c. najlepszym sposobem na rozwiązanie konfliktu

  d. typową cechą charakteru kierownika grupy

4. Właściwy styl przewodzenia grupie spływowowej powinien być:

  a. wyłącznie autorytarny, gdyż tylko w ten sposób można sprawnie kierować grupą

  b. demokratyczny w każdej sytuacji, gdyż grupa to uczestnicy spływu, i tylko oni mają prawo decydować o sobie

  c. dostosowany do konkretnej sytuacji spływowej i potrzeb członków grupy

  d. nieinterwencyjny, ponieważ członkowie grupy powinni mieć nieograniczoną swobodę działania, niezależną od decyzji lidera.

5. Uczestnikowi konfliktu, w procesie jego rozwiązywania, zaleca się:

  a. analizę konfliktu (określenie przedmiotu i podmiotu konfliktu tzn. o co i z kim toczy się spór)

  b. zastosowanie dialogu wewnętrznego tzn. wyobrażenie sobie rozmowy z drugą stroną konfliktu

  c. analizę własnego stylu reagowania na sytuację konfliktową

  d. dokładne opracowanie sposobu realizacji postanowień i dokonywanie jego systematycznej oceny

6. Zgodnie z zasadami rozwiązywania konfliktu należy:

  a. sformułować rzeczywistą przyczynę konfliktu

  b. kierować się wyłącznie emocjami

  c. oddzielić problem od osoby

  d. zerwać kontakt z drugą stroną konfliktu

7. Do pozytywnych konsekwencji wystąpienia konfliktu w grupie można zaliczyć:

  a. ostrzeżenie, że któryś obszar funkcjonowania grupy nie działa prawidłowo, np. niejasno określono zakresy obowiązków poszczególnych uczestników

  b. spadek zaufania do kierownika grupy spływowej lub komandora imprezy

  c. wzrost innowacyjności i rozwoju grupy

  d. pogłębienie wiedzy na temat uczestników spływu, imprezy lub komitetu organizcyjnego

8. Rozpatrując problem zależności przestrzennych w kontaktach z innymi ludźmi, można stwierdzić, że:

  a. bliskość przestrzenna jest wskaźnikiem lubienia, sympatii, zaufania

  b. im mniejszy dystans, tym bliższa relacja

  c. im relacja jest bardziej formalna, tym utrzymujemy większy dystans

  d. wyznaczanie granic w poszczególnych strefach zależności przestrzennych jest sprawą indywidualną

9. Cechy lidera, przywódcy, kierownika grupy spływowej, komandora imprezy, to:

  a. charyzma i branie odpowiedzialności za innych

  b. znajomość wszystkich zagadnień związanych ze spływem lub organizacją imprezy

  c. brak zdecydowania przy podejmowaniu decyzji

  d. w 120% samodzielny tzn. potrafi wykonać wszystkie czynności realizowane przez grupę

10. Aby pozytywnie motywować uczestnika szkolenia, należy:

  a. oceniać zachowanie lub stopień wykonania ćwiczenia, a nie osobę

  b. przy niepowodzeniu stosować komunikaty typu: ale jesteś tępy, nie nadajesz się

  c. stosować komunikat dobrze/źle wykonałeś to ćwiczenie

  d. nagradzać nawet za małe osiągnięcia, postępy

11. Podczas spływu lub imprezy instruktor może dążyć do wzmacniania lub wygaszania określonych zachowań uczestników. W tym celu może stosować kary i nagrody. Warunkiem skuteczności tych działań jest:

  a. znajomość uczestnika spływu lub imprezy

  b. brak konsekwencji w egzekwowaniu regulaminu imprezy

  c. znajomość i zaakceptowanie przez uczestnika norm i oczekiwań na spływie lub imprezie

  d. natychmiastowe zastosowanie kary lub nagrody

12. Instruktor powinien stosować wobec uczestników różnorodne nagrody (np. pochwały, wyrażanie uznania, itp.). Nagrody pełnią następującą rolę:

  a. wzmacniają wiarę uczestnika we własne siły i możliwości

  b. motywują do podejmowania zadań o coraz wyższym poziomie trudności

  c. są źródłem dobrego samopoczucia i przyjemnych odczuć uczestnika

  d. motywują osoby będące świadkami nagradzania

13. Zwrócenie uwagi uczestnikowi spływu lub imprezy dotyczącej złamania zakazu nadużywania alkoholu:

  a. ma na celu trwałe wyzbycie się niewłaściwych zachowań i nawyków

  b. powoduje zlikwidowanie poczucia winy, a tym samym przywrócenie równowagi psychicznej u uczestnika

  c. zaspokaja potrzebę sukcesu i uznania

  d. jest formą karania

14. Kary szkodliwe, których nie należy stosować względem uczestników, to:

  a. kary fizyczne

  b. tłumaczenie

  c. odmowa przyjemności

  d. wyzwiska

15. Aby nagrodzić uczestnika za poprawne wykonanie ćwiczenia instruktor może:

  a. pochwalić, mówiąc np. świetnie, dobrze sobie poradziłeś

  b. wyrazić uznanie gestem np. klepiąc po ramieniu, unosząc kciuk

  c. uśmiechnąć się do uczestnika

  d. skuteczne są tylko nagrody materialne (pieniądze, dyplom, słodycze itp.)

16. W procesie szkolenia kajakowego zaleca się:

  a. tworzyć podgrupy szkoleniowe złożone z uczestników o tym samym poziomie umiejętności

  b. realizować kolejne punkty programu szkolenia niezależnie od uzyskiwanych efektów

  c. stopniować ćwiczenia od łatwiejszych do trudniejszych

  d. dostosować trudność ćwiczeń do aktualnych możliwości psycho - fizycznych uczestnika

Użytkownik:
Hasło:powrót na górę

powrót na górę

Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013