Powrót do "Kadra"W kajakarstwie powszechnym Zespół ds szkolenia scala wszelkie przedsięwzięcia związane ze szkoleniami kajakowymi. Na przestrzeni lat zmieniało się jego postrzeganie odpowiednio do aktualnie obowiązujących regulaminów a co za tym idzie zmieniał się również zakres jego zadań.

Zespół w latach 2009 do 2018 - był rozumiany jako grono osób, które brały udział w szkoleniach Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj w scentralizowanym systemie szkoleń prowadzonych przez Komisję Turystyki i Rekreacji Kajakowej a następnie przekaz Komisję Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj.
Zespół w kadencji 2018 - 2021 - przyjął na siebie rolę instytucji, której zadaniem było wdrożenie w kajakarstwie powszechnym zdecentralizowanego systemu szkoleń kadry kajakowej. Działania Zespołu w tym okresie sprowadzają się do koordynacji oraz ujednolicenia systemu szkoleń w różnych ośrodkach.
Zespół w okresie 2021 - 2022 - to rozszerzona kontynuacja działań z ubiegłego okresu wynikająca ze scalenia kajakowych szkoleń podstawowych opartych na PSKK z Systemem Instruktorskich Modułów Szkoleniowych
Aktualny skład Zespołu

logo
			PZKaj Zespół ds szkolenia w okresie od 2009 r do 2018 r

Zgodznie z przyjętymi w PZKaj zasadami, organizacja szkoleń, nabór uczestników oraz dobór kadry szkolącej, odpowiednio do realizowanych zagadnień, spoczywały na członku Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj ds szkolenia.
W okresie tym funkcję tę pełnił Jerzy Świtek - Instruktor Związkowy PZKaj. W poszczególnych przedsięwzieciach szkoleniowych, z wymienionych poniżej osób, tworzone były składy dydaktyczne prowadzące zajęcia na konkretnym kursie.
Zestawienie osób biorących udział w szkoleniach Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj zawiera poniższa tabela.


Iza Książek Tomek Gromadzki Krzysztof Kowalczyk Natalia Chamerska Piotr Cywiński Jarek Rypniewski
Zyta Czarnowska Gosia Peplińska Jacek Beratz Kuba Otta Olek Doba Jarek Wolny
Uta Kuhn Justyna Gromadzka Damian Mrożek Tomek Kowalczyk Agata Bielak Jacek Kluczniok
Janek Śledziowski Jacek Seroczyński Ryszard Roman Tomek Kubiak-Bielski Marcin Madzia Marcin Suszka
Ewa Woźniak Anna Lemiesz Beata Witkowska NN

NN -brak zgody na publikację nazwiska


...Dodatkowo w okresie szkoleń Instruktorów Rekreacji Ruchowej w specjalności kajakarstwo, w szkoleniach brali udział pracownicy dydaktyczno-naukowi Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

powrót na górę


logo
     PZKaj Zespół ds szkolenia w kadencji od 2018 r do 2021 r

W czasie tej kadencji wdrażano modułowy system szkolenia (SIMS) a sam proces szkolenia został rozproszony do jednostek dysponujących możliwościami kadrowymi i odpowiednią logistyką. W tym układzie zadania Zespołu ds Szkolenia sprowadziły się do koordynacji i ujednolicenia szkoleń w poszczególnych ośrodkach. W okresie tym Zespół działał w składzie:

Jerzy Świtek - członek Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich

Bartosz Sawicki

Tomasz Kubiak-Bielski

powrót na górę


logo
     PZKaj Zespół ds szkolenia w kadencji od 2021 r do 2022 r

Najważniejsza aktywność w tym okresie dotyczy wdrożenia nowych regulaminów łączących PSKK z SIMS w jedną spójną całość. W okresie tym Zespół działał w składzie:

Marcin Madzia - członek Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich

Jerzy Świtek

Bartosz Sawicki

Tomasz Kubiak-Bielski

powrót na górę


logo
     PZKaj Aktualny skład Zespołu ds szkolenia od 2022 r


foto Marcin Madzia "Madras" Starszy Instruktor w kajakarstwie nizinnym i górskim. Członek Komisji Kajakarstwa Powszechnego Polskiego Związku Kajakowego.

Drwęca Jerzy Świtek Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia Związkowego, Członek Honorowy Polskiego Związku Kajakowego.


Z kajakarstwem rekreacyjnym związany od 1966 roku. Początkowo w Klubie Kajakowym "Trybuszon" przy Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, następnie w Klubie Wodnym "Delfin" przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej, Klubie Kajakowym "Wodniak" przy Gdańskiej Stoczni Remontowej, a od 1987 roku jest członkiem Klubu Wodnego "Żabi Kruk" w Gdańsku. Na początku lat 90-tych pełnił tam funkcję Prezesa Zarządu odbudowując klub po maraźmie stanu wojennego. Komandor wielu imprez kajakowych, począwszy od Morskich Maratonów Kajakowych na Zatoce Puckiej, większości edycji Gdańskiego Festiwalu Kajakowego, Jesiennych Spotkań Kajakowych w Kolbudach aż do kierowania Mistrzostwami Polski Instruktorów Kajakarstwa.

Działając w ramach OZKaj w Gdańsku był współautorem cyklicznego biuletynu "Na kajakowym szlaku" i tam rozpoczęła się jego przygoda ze szkoleniem kajakowym. Początkowo na poziomie podstawowym poprzez organizację szkółek kajakowych, a następnie przy współpracy z KTiR PZKaj na poziomie szkoleń instruktorskich. W okresie funkcjonowania Instruktorów Rekreacji Ruchowej organizował i prowadził kursy IRR w specjalności kajakarstwo we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Instruktor sportu w specjalności kajakarstwo.


Bartosz Sawicki


Bartosz Sawicki


Od ponad 20 lat regularnie prowadzi spływy i szkolenia kajakowe. Lubi prowadzić grupy z dziećmi w wieku przedszkolnym, ale również wyprawy górskie i morskie. Zagorzały propagator pływania w kanadyjce/kanu. Były prezes i szkoleniowiec w klubie WAKK Habazie. W latach 2010-2018 pełnił funkcję koordynatora PSKK, a w latach 2001-2011 główny redaktor portalu kajak.org.plFoto brak Jolanta Pośnik
powrót na górę


Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013