Kajaki to nie wszystko
ale wszystko bez kajaków - to nic...
bo człowiek bez pasji - to "pusty" człowiek!!!


Niezależnie od tego, czy jesteś już instruktorem kajakarstwa,
czy dopiero zaczynasz przygodę z kajakiem, na pewno
znajdziesz tutaj coś dla siebie.

portal zespołu


Radunia,widok na Kiełpino


Uzyskiwanie kwalifikacji Instruktora oraz Przewodnika Kajakowego. w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych - SIMS -

Dokumenty do pobrania:Chcesz zachować status instruktora aktywnego:

"Ankieta aktualizacyjna" ,

Masz zaliczone wszystkie moduły:

"Wniosek o nadanie kwalifikacji" ,

Masz doświadczenie i chcesz prowadzić szkolenia w SIMS:

"Ankieta szkoleniowca SIMS"

Chcesz zorganizować moduł - wyślij zgłoszenie szkolenia:

"Zgłoszenie szkolenia - wzór"

Jesteś Kierownikiem Szkolenia - złóż sprawozdanie z przeprowadzonego modułu:

"Sprawozdanie z modułu - wzór"Raport z ankiety o zdarzeniach wymagających pierwszej pomocy na spływach kajakowych

komunikat z dnia 07 kwietnia 2022 r.

Koleżanki i Koledzy - warto zapoznać się!

Wśród społeczności Starszych Instruktorów Zespoł ds. Szkolenia przeprowadził ankietę dotyczącą rodzaju i częstości zdarzeń wymagających pierwszej pomocy podczas spływu. Z wynikami ankiety możesz zapoznać się "tutaj" .
Wyniki nie są może przełomowe, ale jasno potwierdzają to o czym wszyscy wiedzieliśmy. Może pomogą w tym, aby kursy pierwszej pomocy trochę lepiej odpowiadały na potrzeby kajakarzy.
Zapraszamy do lektury.

Sympozjum programowe Starszych Instruktorów SIMS

komunikat z dnia 13 października 2021 r.

Koleżanki, Koledzy, Instruktorzy, Przewodnicy.

Podczas spotkania SI w dniu 11.11.2021 w Warce zapadła ważna decyzja związana z dalszym rozwojem szkoleń kajakowych w Polsce, otóż:

1. Postanowiono scalić PSKK oraz SIMS w jeden spójny system obejmujący całość szkoleń kajakowych, od zupełnie początkowych dla zaczynających przygodę z kajakiem, aż po najbardziej zaawansowane moduły szkoleniowe.

2. Do realizacji przedsięwzięcia z pkt. 1 powołano trzy zespoły robocze, odpowiednio dla Kajakarstwa nizinnego, morskiego i górskiego, które do końca lutego 2022 przygotują propozycje zmian w regulaminach SIMS i PSKK.


Koleżanki, Koledzy

Tradycyjnie przypominamy o corocznym podsumowaniu aktywności kadry SIMS. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie "Ankiety aktualizacyjnej" oraz przesłanie jej na adres: SzkoleniaPZKaj@gmail.com

Roczne podsumowanie aktywności instruktorów

komunikat z dnia 30 września 2020 r.

Koleżanki, Koledzy, Instruktorzy, Przewodnicy.

Jednym z podstawowych założeń SIMS jest regularne utrzymywanie sprawności i rozwijanie się przewodników i instruktorów. Dlatego też opracowaliśmy "Ankietę aktualizacyjną" , która ma pomóc Wam w porządkowaniu swoich doświadczeń. Zapraszamy do jej wypełnienia i odesłania na adres: SzkoleniaPZKaj@gmail.com Dzięki temu będziemy mogli potwierdzić Wasz status, jako aktywnych instruktorów.

Prośbę kierujemy również do kandydatów na Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej. Złożenie ankiety ułatwi i uprości Wam końcowy proces otrzymania kwalifikacji instruktorskich.

Prosimy o odesłanie ankiety w terminie do końca października 2020.

Moduły Techniczne 2020

komunikat z dnia 18 września 2020 r.

Pierwszym krokiem w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych (SIMS) powinno być zaliczenie Modułu technicznego. Tylko wtedy w pełni skorzystasz z kolejnych modułów specjalistycznych. Zapraszamy do udziału w przygotowanych weryfikacjach umiejętności zarówno w kajakarstwie nizinnym, morskim i górskim. Pozytywne zaliczenie weryfikacji PSKK jest jednoznaczne z zaliczeniem odpowiedniego modułu technicznego w SIMS.


Moduł techniczny - kajakarstwo nizinne

Moduł zostanie zrealizowany w dniach 10 -11 października na rzece Studnicy w miejscowości Kawczyn. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: "Nizinny moduł techniczny"


Moduł techniczny - kajakarstwo górskie

Weryfikacja górska - moduł techniczny - stopień 3 PSKK odbędzie się 27.09.2020r na Przełomie Dunajca. Szczegóły tutaj: "Górski moduł techniczny"


Moduł techniczny - kajakarstwo morskie

Weryfikacja morska - moduł techniczny - stopień 3 PSKK odbędzie się 26 - 27.09.2020r w Pucku. Szczegóły tutaj: "Morski moduł techniczny"

Bocheniec 2019 - Kwalifikacja Przewodnika Kajakowego.

komunikat z dnia 25 listopada 2019 r.

Szkolenie doskonalące dla Przodowników PTTK i ITiR PZKaj

Podczas dorocznej jesiennej konferencji kajakowej odbyło się szkolenie doskonalące dostępne dla wszystkich uczestników konferencji. Jednak dla Przodowników PTTK oraz ITiR PZKaj miało ono bardzo utylitarny charakter. Pozwalało uzyskać kwalifikację Przewodnika Kajakowego w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych bez konieczności przechodzenia całej ścieżki rozwoju przewidzianej w SIMS.
Z możliwości udziału w szkoleniu skorzystało łącznie 39 osób, w tym 13 Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj. Deklaracje włączenia się do SIMS (Ankiety startowe) złożyło 29 osób.
Tyle statystyk. Co dalej? - czytaj następny akapit.


Informacja dla osób deklarujących przystąpienie do SIMS

Ukończenie, z wynikiem pozytywnym szkolenia doskonalącego, daje Przodownikom PTTK i ITiR PZKaj tytuł Przewodnika Kajkowego w systemoe SIMS, ze statusem "Nieaktywny". Aby uzyskać status przewodnika aktywnego należy pobrać "Ankietę aktualizacyjną (tutaj pobierzesz plik)" , podać wymagane informacje i po edycji przesłać na wskazany adres.
Przodowników Turystki Kajakowej PTTK prosimy dodatkowo o przesłanie, razem z ankietą aktualizacyjną, scanu legitymacji przodownickiej.

"SIMS" - System Instruktorskich Modułów Szkoleniowych.

komunikat z dnia 22 listopada 2019 r.

Konkurs, na króką nazwę modułowego systemu szkolenia,rozstrzygnięty.

Głosowania, prowadzone w różnych środowiskach kajakowych, dały jednoznaczą i co ciekawsze taką samą odpowiedź. Od dzisiaj używamy tytułowego skrótu mówiąc o różnych aspektach kwalifikacji instruktorskich.

"KADRA 2018" - Informacja dla uczestników i kierowników szkoleń.

komunikat z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Nowe zasady.

W dn. 02 kwietnia 2019 r. Zarząd Polskiego Związku Kajakowego zatwierdził zmiany w Regulaminie Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj, który przyjmuje nazwę: "Kwalifikacje i zasady szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej". Treść dokumentu dostępna jest "tutaj"

Przejdź do znajdziesz tam praktyczne porady i wskazówki wynikające z zaimplementowania nowego regulaminu. Przewodniki dla Kandydatów i Organizatorów szkoleń ułatwią Ci poznanie zasad nowego systemu szkoleń turystycznej kadry kajakowej.

"KADRA 2018" - Zasady szkolenia Instruktorów Turystyki Kajakowej

komunikat z dnia 20 marca 2019 r.


Szanowni Państwo

Oddajemy do Państwa rąk projekt modułowego systemu szkolenia kadr kajakowych - "KADRA 2018". Prosimy o zapoznanie się z projektem i przekazanie komentarzy, sugestii, pomysłów innych rozwiązań organizacyjnych, warunków uzyskiwania kwalifikacji czy zasad powoływania multilateralnego zespołu, itd. Uwagi prosimy kierować na adres email: SzkoleniaPZKaj@gmail.com
W prezentowanej wersji projektu Autorzy nie rozstrzygają kto i w jaki sposób będzie tworzył, węzłowy dla systemu - nadzorujący szkolenie, multilateralny Zespół. Ten problem, budzący w środowisku wiele kontrowersji, jest odłożony na potem. Aby jednak z powodu braku uzgodnień nie opóźniać wdrożenia systemu, Autorzy proponują powołanie Tymczasowego Zespołu ds szkolenia działającego pod egidą Komisji Kajakarstwa dla Wszyskich PZKaj.


Dlaczego system powinien mieć oparcie w Organizacji?

Problemem jest trwałość wdrożonego systemu. Samo wdrożenie może przeprowadzić tylko jedna czy kilka osób o podobnych zainteresowaniach. Wystarczy jednak, że zmienią się preferencje tej grupy i system zostaje pozbawiony oparcia. Tymczasem w każdej organizacji system bazuje na ustalonych regulaminach czy instrukcjach. Wtedy odejście grupy osób nic nie zmieni. System będzie istniał dalej, tak długo aż zmienią sie konstytujące go dokumenty. A w organizacji nie jest to łatwe i szybkie.


Nazwy własne kwalifikacji instruktorskich

W projekcie wykorzystano wyniki konkursu dotyczącego nazewnictwa kadry kajakowej. Z wynikami przeprowadzonej ankiety możesz zapoznać się "tutaj"


Zapraszamy do dyskusji.

Kliknij, aby pobrać dokumenty:
"Projekt nowego regulaminu Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej"Załącznik Nr 1 Treść legitymacji - projekt

Załącznik Nr 2 Programy Modułów Przewodnickich - projekt

Załącznik Nr 3 Programy Modułów Instruktorskich - projekt

Załącznik Nr 4 Programy Modułów Technicznych - projekt


Jesteś instruktorem?
Masz doświadczenie w szkoleniach kajakowych?

Dołącz do nas!
Pobierz, wypełnij i przyślij nam poniższą Ankietę.

Kliknij, aby pobrać dokument:
"Ankieta Szkoleniowca SIMS - Kandydata do prowadzenia zajęć w Modułowym Systemie Szkolenia Kadr Kajakowych"

Modułowy system szkolenia w 2019 r.

komunikat z dnia 09 stycznia 2019 r.


Szanowni Państwo

Często w publikacjach, a na pewno w języku potocznym posługujemy się dosyć swobodnie pewnymi słowami. Mają one niekiedy kilka znaczeń. Tymczasem chcemy zapoznać Państwa również z zapisami projektu Regulaminu Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej. Tutaj nie może być dowolnej interpretacji. Ustalmy na początek definicje kilku węzłowych dla omawianego przedmiotu pojęć:
* Przewodnik – osoba, która prowadzi grupę. Odnosząc to do praktyki kajakowej, może to być kierownik grupy, pilot prowadzący, ale także komandor dużej imprezy.
* Instruktor – osoba, która prowadzi szkolenie kajakowe.
* Instruktaż – ma na celu udzielenia pewnych wskazówek pomagających uczestnikowi poradzić sobie w określonej sytuacji spływowej. Instruktaż leży w gestii przewodnika.
* Szkolenie - ma charakter zorganizowany. Celem szkolenia jest nauczenie kandydata określonych technik lub zachowań. Szkolenie to obszar funkcjonowania instruktora.
Przejścia pomiędzy przewodnikiem i instruktorem oraz pomiędzy instruktażem a szkoleniem nie zawsze muszą być ostre. Niemniej przy jakiejkolwiek wątpliwości interpretacyjnej odwołujmy się do powyższych definicji.


Dlaczego zmiana systemu szkolenia?

Na Konferencji Instruktorów w Soczewce zaprezentowaliśmy po raz pierwszy koncepcję nowego systemu szkolenia kadr instruktorskich w PZKaj. U źródła reformy systemu szkolenia legły m.in. następujące przesłanki:
* chęć zwiększenia dostępności szkoleń instruktorskich poprzez ich decentralizację,
* umożliwienie instruktorom samodzielnego kształtowania drogi rozwoju odpowiednio do swoich zainteresowań,
* wyeliminowanie konieczności odbywania długotrwałych kursów instruktorskich przy zachowaniu odpowiedniej jakości szkoleń,
* dostosowanie profilu kształcenia instruktorów do aktualnych potrzeb w szeroko rozumianym środowisku kajakowym,
* dopasowanie polskich kompetencji instruktorskich do międzynarodowych standardów zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.

Jak chcemy to wszystko osiągnąć?

Odpowiedź na to pytanie jest pozornie prosta: otóż zakładamy, że uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji odbywałoby się poprzez szkolenia w ramach określonych modułów tematycznych oraz poprzez system praktyk.
Moduł tematyczny jest rozumiany tutaj jako spójny zestaw wykładów, seminariów, ćwiczeń na lądzie lub zajęć na wodzie przygotowujących w efekcie końcowym kandydata do pełnienia określonej roli, poprzez dostarczenie mu wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie kajakarstwa.
Dla potencjalnego uczestnika szkolenia istotne jest to, że z założenia moduły są tak konstruowane, aby była możliwość zrealizowania ich w jeden weekend.
Druga cecha modułów to taka, że mogą one być realizowane równolegle w wielu miejscach kraju. Zdaniem autorów projektu powinno to zdecydowanie zwiększyć dostępność szkoleń instruktorskich ze względu na ich lokalny charakter.

Na obecnym etapie realizacji projektu wydaje się, że całe merytoryczne zapotrzebowanie na wszystkie przewidywane kwalifikacje powinny pokryć następujące moduły:
1. Podstawowy przewodnicki – przygotowuje kandydata do prowadzenia grupy na wodzie.
2. Zaawansowany przewodnicki – j.w., ale dający zdecydowanie większe kompetencje.
3. Podstawowy metodyczny – przygotowujący kandydata do prowadzenia podstawowego szkolenia na wodzie.
4. Zaawansowany metodyczny – przygotowujący kandydata do prowadzenia zajęć w ramach modułów tematycznych oraz nauki bardziej zaawansowanych technik kajakowych.
5. Podstawowy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – typowy 8-godzinny kurs.
6. Rozszerzony Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – typowy 16-godzinny kurs.
7. Podstawowy ratownictwa kajakowego – przygotowuje kandydata do prostych metod udzielania pomocy na wodzie.
8. Zawansowane nizinne ratownictwo kajakowe – przygotowuje kandydata do udzielania pomocy na wodzie w bardziej złożonych warunkach, do kierowania akcją ratowniczą.
9. Zawansowane górskie ratownictwo kajakowe – j.w., ale na szlaku górskim.
10. Zawansowane morskie ratownictwo kajakowe – j.w., ale na morzu.


Kwalifikacje a poziomy kompetencji w ERK

W zależności od rodzaju zrealizowanych przez kandydata modułów uzyskuje on określony poziom wiedzy i umiejętności, mówiąc inaczej: uzyskuje określone kwalifikacje. Wpływa to oczywiście na jego samodzielność i odpowiedzialność podczas pracy z grupą spływową.
W projekcie założono trzy poziomy samodzielności i odpowiedzialności:
1. Ograniczona samodzielność, działanie pod nadzorem.
2. Samodzielność, przyjęcie odpowiedzialności.
3. Samodzielna organizacja działań, które są zazwyczaj przewidywalne, ale podlegają zmianom.
Dokładnie takie same kryteria i poziomy przyjęte są w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Noszą tam nazwę poziomów kompetencji. W celu ułatwienia porozumiewania się na każdym poziomie kompetencji niektórym kwalifikacjom (które zdaniem autorów wystąpią najczęściej) nadano umowne nazwy i tak:
Poziom 1. (odpowiada poziomowi 2. w ERK) obejmuje:
Animatora
Młodszego Przewodnika
Młodszego Instruktora
Poziom 2. (odpowiada poziomowi 3. w ERK) obejmuje:
Przewodnika
Instruktora
Poziom 3. (odpowiada poziomowi 4. w ERK) obejmuje:
Starszego Instruktora

Przytoczone nazwy są czysto umowne. Informują tylko o poziomie kompetencji i o specjalności (prowadzenie grupy lub szkolenie). Można byłoby z nich zrezygnować bez szkody dla systemu.


Praktyki w systemie szkolenia.

Poziom kompetencji jest związany z uzyskaniem odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale nie tylko. Pozostaje problem tzw. umiejętności miękkich, zwanych często interpersonalnymi, odzwierciedlającymi zdolność kandydata do pracy z grupą spływową. W dotychczasowym systemie szkoleń zakładano, że przepłynięcie odpowiedniej liczby kilometrów pozwoli nabyć doświadczenia w technice wiosłowania i pokonywaniu różnych akwenów, ale też wg niektórych nauczy instruktora pracy z ludźmi, nauczy kierowania grupą. Stąd regulaminowy wymóg 1000 km dla dotychczasowej kwalifikacji Instruktora st. III.

Autorzy nowej koncepcji szkolenia wyszli z założenia, że liczba przepłyniętych kilometrów jest bardzo słabym miernikiem umiejętności interpersonalnych. Stąd w projekcie systemu założono, że te ostatnie będą kształtowane podczas praktyk, które umożliwią kandydatowi bezpośredni kontakt z grupą spływową/szkoleniową oraz rozwiązywanie występujących tam problemów. Załączony projekt regulaminu nie rozstrzyga jednak ani o czasie trwania praktyk, ani o sposobie ich realizacji. Zakłada się, że problematyka konkretnego ustalenia wymogów dla określonej kwalifikacji zostanie rozstrzygnięta w Instrukcji Szkolenia, jako dokumencie wykonawczym do zatwierdzonego Regulaminu. Autorzy projektu byliby jednak wdzięczni za konstruktywne wypowiedzi dotyczące problemu praktyk. Zarówno w sensie czasu ich trwania, sposobu realizacji, jak i oceny. Wypowiedzi prosimy kierować na adres email: Szkolenia PZKaj@gmail.com

Projekt Regulaminu opracowanego na powyższych założeniach znajdziesz tutaj.

-->

Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013