Kajaki to nie wszystko
ale wszystko bez kajaków - to nic...
bo człowiek bez pasji - to "pusty" człowiek!!!


Niezależnie od tego, czy jesteś już instruktorem kajakarstwa,
czy dopiero zaczynasz przygodę z kajakiem, na pewno
znajdziesz tutaj coś dla siebie.

portal zespołu

Akredytacja Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj

Radunia,widok na Kiełpino

Instruktor Turystyki
i Rekreacji Kajakowej


Uzyskiwanie kwalifikacji Instruktora oraz Przewodnika Kajakowego. w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych - SIMS -

Dokumenty do pobrania:

"Ankieta Startowa" ,

"Ankieta aktualizacyjna" ,

"Wniosek o nadanie kwalifikacji" ,Roczne podsumowanie aktywności instruktorów

komunikat z dnia 30 września 2020 r.

Koleżanki, Koledzy, Instruktorzy, Przewodnicy.

Jednym z podstawowych założeń SIMS jest regularne utrzymywanie sprawności i rozwijanie się przewodników i instruktorów. Dlatego też opracowaliśmy "Ankietę aktualizacyjną" , która ma pomóc Wam w porządkowaniu swoich doświadczeń. Zapraszamy do jej wypełnienia i odesłania na adres: SzkoleniaPZKaj@gmail.com Dzięki temu będziemy mogli potwierdzić Wasz status, jako aktywnych instruktorów.

Prośbę kierujemy również do kandydatów na Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej. Złożenie ankiety ułatwi i uprości Wam końcowy proces otrzymania kwalifikacji instruktorskich.

Prosimy o odesłanie ankiety w terminie do końca października 2020.Moduły Techniczne 2020

komunikat z dnia 18 września 2020 r.

Pierwszym krokiem w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych (SIMS) powinno być zaliczenie Modułu technicznego. Tylko wtedy w pełni skorzystasz z kolejnych modułów specjalistycznych. Zapraszamy do udziału w przygotowanych weryfikacjach umiejętności zarówno w kajakarstwie nizinnym, morskim i górskim. Pozytywne zaliczenie weryfikacji PSKK jest jednoznaczne z zaliczeniem odpowiedniego modułu technicznego w SIMS.


Moduł techniczny - kajakarstwo nizinne

Moduł zostanie zrealizowany w dniach 10 -11 października na rzece Studnicy w miejscowości Kawczyn. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: "Nizinny moduł techniczny"


Moduł techniczny - kajakarstwo górskie

Weryfikacja górska - moduł techniczny - stopień 3 PSKK odbędzie się 27.09.2020r na Przełomie Dunajca. Szczegóły tutaj: "Górski moduł techniczny"


Moduł techniczny - kajakarstwo morskie

Weryfikacja morska - moduł techniczny - stopień 3 PSKK odbędzie się 26 - 27.09.2020r w Pucku. Szczegóły tutaj: "Morski moduł techniczny"


Bocheniec 2019 - Kwalifikacja Przewodnika Kajakowego.

komunikat z dnia 25 listopada 2019 r.

Szkolenie doskonalące dla Przodowników PTTK i ITiR PZKaj

Podczas dorocznej jesiennej konferencji kajakowej odbyło się szkolenie doskonalące dostępne dla wszystkich uczestników konferencji. Jednak dla Przodowników PTTK oraz ITiR PZKaj miało ono bardzo utylitarny charakter. Pozwalało uzyskać kwalifikację Przewodnika Kajakowego w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych bez konieczności przechodzenia całej ścieżki rozwoju przewidzianej w SIMS.
Z możliwości udziału w szkoleniu skorzystało łącznie 39 osób, w tym 13 Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj. Deklaracje włączenia się do SIMS (Ankiety startowe) złożyło 29 osób.
Tyle statystyk. Co dalej? - czytaj następny akapit.


Informacja dla osób deklarujących przystąpienie do SIMS

Ukończenie, z wynikiem pozytywnym szkolenia doskonalącego, daje Przodownikom PTTK i ITiR PZKaj tytuł Przewodnika Kajkowego w systemoe SIMS, ze statusem "Nieaktywny". Aby uzyskać status przewodnika aktywnego należy pobrać "Ankietę aktualizacyjną (tutaj pobierzesz plik)" , podać wymagane informacje i po edycji przesłać na wskazany adres.
Przodowników Turystki Kajakowej PTTK prosimy dodatkowo o przesłanie, razem z ankietą aktualizacyjną, scanu legitymacji przodownickiej.


"SIMS" - System Instruktorskich Modułów Szkoleniowych.

komunikat z dnia 22 listopada 2019 r.

Konkurs, na króką nazwę modułowego systemu szkolenia,rozstrzygnięty.

Głosowania, prowadzone w różnych środowiskach kajakowych, dały jednoznaczą i co ciekawsze taką samą odpowiedź. Od dzisiaj używamy tytułowego skrótu mówiąc o różnych aspektach kwalifikacji instruktorskich.


"KADRA 2018" - Informacja dla uczestników i kierowników szkoleń.

komunikat z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Nowe zasady.

W dn. 02 kwietnia 2019 r. Zarząd Polskiego Związku Kajakowego zatwierdził zmiany w Regulaminie Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj, który przyjmuje nazwę: "Kwalifikacje i zasady szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej". Treść dokumentu dostępna jest "tutaj"

Przejdź do znajdziesz tam praktyczne porady i wskazówki wynikające z zaimplementowania nowego regulaminu. Przewodniki dla Kandydatów i Organizatorów szkoleń ułatwią Ci poznanie zasad nowego systemu szkoleń turystycznej kadry kajakowej.


"KADRA 2018" - Zasady szkolenia Instruktorów Turystyki Kajakowej

komunikat z dnia 20 marca 2019 r.


Szanowni Państwo

Oddajemy do Państwa rąk projekt modułowego systemu szkolenia kadr kajakowych - "KADRA 2018". Prosimy o zapoznanie się z projektem i przekazanie komentarzy, sugestii, pomysłów innych rozwiązań organizacyjnych, warunków uzyskiwania kwalifikacji czy zasad powoływania multilateralnego zespołu, itd. Uwagi prosimy kierować na adres email: SzkoleniaPZKaj@gmail.com
W prezentowanej wersji projektu Autorzy nie rozstrzygają kto i w jaki sposób będzie tworzył, węzłowy dla systemu - nadzorujący szkolenie, multilateralny Zespół. Ten problem, budzący w środowisku wiele kontrowersji, jest odłożony na potem. Aby jednak z powodu braku uzgodnień nie opóźniać wdrożenia systemu, Autorzy proponują powołanie Tymczasowego Zespołu ds szkolenia działającego pod egidą Komisji Kajakarstwa dla Wszyskich PZKaj.


Dlaczego system powinien mieć oparcie w Organizacji?

Problemem jest trwałość wdrożonego systemu. Samo wdrożenie może przeprowadzić tylko jedna czy kilka osób o podobnych zainteresowaniach. Wystarczy jednak, że zmienią się preferencje tej grupy i system zostaje pozbawiony oparcia. Tymczasem w każdej organizacji system bazuje na ustalonych regulaminach czy instrukcjach. Wtedy odejście grupy osób nic nie zmieni. System będzie istniał dalej, tak długo aż zmienią sie konstytujące go dokumenty. A w organizacji nie jest to łatwe i szybkie.


Nazwy własne kwalifikacji instruktorskich

W projekcie wykorzystano wyniki konkursu dotyczącego nazewnictwa kadry kajakowej. Z wynikami przeprowadzonej ankiety możesz zapoznać się "tutaj"


Zapraszamy do dyskusji.

Kliknij, aby pobrać dokumenty:
"Projekt nowego regulaminu Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej"Załącznik Nr 1 Treść legitymacji - projekt

Załącznik Nr 2 Programy Modułów Przewodnickich - projekt

Załącznik Nr 3 Programy Modułów Instruktorskich - projekt

Załącznik Nr 4 Programy Modułów Technicznych - projekt


Jesteś instruktorem?
Masz doświadczenie w szkoleniach kajakowych?

Dołącz do nas!
Pobierz, wypełnij i przyślij nam poniższą Ankietę.

Kliknij, aby pobrać dokument:
"Ankieta Kandydata do prowadzenia zajęć w Modułowym Systemie Szkolenia Kadr Kajakowych"
Modułowy system szkolenia w 2019 r.

komunikat z dnia 09 stycznia 2019 r.


Szanowni Państwo

Często w publikacjach, a na pewno w języku potocznym posługujemy się dosyć swobodnie pewnymi słowami. Mają one niekiedy kilka znaczeń. Tymczasem chcemy zapoznać Państwa również z zapisami projektu Regulaminu Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej. Tutaj nie może być dowolnej interpretacji. Ustalmy na początek definicje kilku węzłowych dla omawianego przedmiotu pojęć:
* Przewodnik – osoba, która prowadzi grupę. Odnosząc to do praktyki kajakowej, może to być kierownik grupy, pilot prowadzący, ale także komandor dużej imprezy.
* Instruktor – osoba, która prowadzi szkolenie kajakowe.
* Instruktaż – ma na celu udzielenia pewnych wskazówek pomagających uczestnikowi poradzić sobie w określonej sytuacji spływowej. Instruktaż leży w gestii przewodnika.
* Szkolenie - ma charakter zorganizowany. Celem szkolenia jest nauczenie kandydata określonych technik lub zachowań. Szkolenie to obszar funkcjonowania instruktora.
Przejścia pomiędzy przewodnikiem i instruktorem oraz pomiędzy instruktażem a szkoleniem nie zawsze muszą być ostre. Niemniej przy jakiejkolwiek wątpliwości interpretacyjnej odwołujmy się do powyższych definicji.


Dlaczego zmiana systemu szkolenia?

Na Konferencji Instruktorów w Soczewce zaprezentowaliśmy po raz pierwszy koncepcję nowego systemu szkolenia kadr instruktorskich w PZKaj. U źródła reformy systemu szkolenia legły m.in. następujące przesłanki:
* chęć zwiększenia dostępności szkoleń instruktorskich poprzez ich decentralizację,
* umożliwienie instruktorom samodzielnego kształtowania drogi rozwoju odpowiednio do swoich zainteresowań,
* wyeliminowanie konieczności odbywania długotrwałych kursów instruktorskich przy zachowaniu odpowiedniej jakości szkoleń,
* dostosowanie profilu kształcenia instruktorów do aktualnych potrzeb w szeroko rozumianym środowisku kajakowym,
* dopasowanie polskich kompetencji instruktorskich do międzynarodowych standardów zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.

Jak chcemy to wszystko osiągnąć?

Odpowiedź na to pytanie jest pozornie prosta: otóż zakładamy, że uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji odbywałoby się poprzez szkolenia w ramach określonych modułów tematycznych oraz poprzez system praktyk.
Moduł tematyczny jest rozumiany tutaj jako spójny zestaw wykładów, seminariów, ćwiczeń na lądzie lub zajęć na wodzie przygotowujących w efekcie końcowym kandydata do pełnienia określonej roli, poprzez dostarczenie mu wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie kajakarstwa.
Dla potencjalnego uczestnika szkolenia istotne jest to, że z założenia moduły są tak konstruowane, aby była możliwość zrealizowania ich w jeden weekend.
Druga cecha modułów to taka, że mogą one być realizowane równolegle w wielu miejscach kraju. Zdaniem autorów projektu powinno to zdecydowanie zwiększyć dostępność szkoleń instruktorskich ze względu na ich lokalny charakter.

Na obecnym etapie realizacji projektu wydaje się, że całe merytoryczne zapotrzebowanie na wszystkie przewidywane kwalifikacje powinny pokryć następujące moduły:
1. Podstawowy przewodnicki – przygotowuje kandydata do prowadzenia grupy na wodzie.
2. Zaawansowany przewodnicki – j.w., ale dający zdecydowanie większe kompetencje.
3. Podstawowy metodyczny – przygotowujący kandydata do prowadzenia podstawowego szkolenia na wodzie.
4. Zaawansowany metodyczny – przygotowujący kandydata do prowadzenia zajęć w ramach modułów tematycznych oraz nauki bardziej zaawansowanych technik kajakowych.
5. Podstawowy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – typowy 8-godzinny kurs.
6. Rozszerzony Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – typowy 16-godzinny kurs.
7. Podstawowy ratownictwa kajakowego – przygotowuje kandydata do prostych metod udzielania pomocy na wodzie.
8. Zawansowane nizinne ratownictwo kajakowe – przygotowuje kandydata do udzielania pomocy na wodzie w bardziej złożonych warunkach, do kierowania akcją ratowniczą.
9. Zawansowane górskie ratownictwo kajakowe – j.w., ale na szlaku górskim.
10. Zawansowane morskie ratownictwo kajakowe – j.w., ale na morzu.


Kwalifikacje a poziomy kompetencji w ERK

W zależności od rodzaju zrealizowanych przez kandydata modułów uzyskuje on określony poziom wiedzy i umiejętności, mówiąc inaczej: uzyskuje określone kwalifikacje. Wpływa to oczywiście na jego samodzielność i odpowiedzialność podczas pracy z grupą spływową.
W projekcie założono trzy poziomy samodzielności i odpowiedzialności:
1. Ograniczona samodzielność, działanie pod nadzorem.
2. Samodzielność, przyjęcie odpowiedzialności.
3. Samodzielna organizacja działań, które są zazwyczaj przewidywalne, ale podlegają zmianom.
Dokładnie takie same kryteria i poziomy przyjęte są w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Noszą tam nazwę poziomów kompetencji. W celu ułatwienia porozumiewania się na każdym poziomie kompetencji niektórym kwalifikacjom (które zdaniem autorów wystąpią najczęściej) nadano umowne nazwy i tak:
Poziom 1. (odpowiada poziomowi 2. w ERK) obejmuje:
Animatora
Młodszego Przewodnika
Młodszego Instruktora
Poziom 2. (odpowiada poziomowi 3. w ERK) obejmuje:
Przewodnika
Instruktora
Poziom 3. (odpowiada poziomowi 4. w ERK) obejmuje:
Starszego Instruktora

Przytoczone nazwy są czysto umowne. Informują tylko o poziomie kompetencji i o specjalności (prowadzenie grupy lub szkolenie). Można byłoby z nich zrezygnować bez szkody dla systemu.


Praktyki w systemie szkolenia.

Poziom kompetencji jest związany z uzyskaniem odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale nie tylko. Pozostaje problem tzw. umiejętności miękkich, zwanych często interpersonalnymi, odzwierciedlającymi zdolność kandydata do pracy z grupą spływową. W dotychczasowym systemie szkoleń zakładano, że przepłynięcie odpowiedniej liczby kilometrów pozwoli nabyć doświadczenia w technice wiosłowania i pokonywaniu różnych akwenów, ale też wg niektórych nauczy instruktora pracy z ludźmi, nauczy kierowania grupą. Stąd regulaminowy wymóg 1000 km dla dotychczasowej kwalifikacji Instruktora st. III.

Autorzy nowej koncepcji szkolenia wyszli z założenia, że liczba przepłyniętych kilometrów jest bardzo słabym miernikiem umiejętności interpersonalnych. Stąd w projekcie systemu założono, że te ostatnie będą kształtowane podczas praktyk, które umożliwią kandydatowi bezpośredni kontakt z grupą spływową/szkoleniową oraz rozwiązywanie występujących tam problemów. Załączony projekt regulaminu nie rozstrzyga jednak ani o czasie trwania praktyk, ani o sposobie ich realizacji. Zakłada się, że problematyka konkretnego ustalenia wymogów dla określonej kwalifikacji zostanie rozstrzygnięta w Instrukcji Szkolenia, jako dokumencie wykonawczym do zatwierdzonego Regulaminu. Autorzy projektu byliby jednak wdzięczni za konstruktywne wypowiedzi dotyczące problemu praktyk. Zarówno w sensie czasu ich trwania, sposobu realizacji, jak i oceny. Wypowiedzi prosimy kierować na adres email: Szkolenia PZKaj@gmail.com

Projekt Regulaminu opracowanego na powyższych założeniach znajdziesz tutaj.

Przewodnik dla eksternistów w 2017 r.

komunikat z dnia 05 kwietnia 2017 r.

Krok po kroku - od zgłoszenia do uprawnień.


Wprowadzenie eksternistycznego trybu uzyskiwania uprawnień instruktora kajakarstwa wymaga nieco innych działań niż przy trybie stacjonarnym. Poniżej w skrócie omówiono kolejne kroki niezbędne do wykonania, aby bezkolizyjnie przejść od chęci do uzyskania legitymacji instruktora/przodownika kajakarstwa.

Krok 1

Przeczytaj dwa dokumenty umieszczone na niniejszej stronie www, które prawdopodobnie odpowiedzą Ci na większość pytań i wyjaśnią wątpliwości. Po pierwsze zapoznaj się z Regulaminem szkolenia , abyś wiedział czego możesz oczekiwać i jakie będziesz miał obowiązki i po drugie zapoznaj się zasadami obowiązujacymi przy Eksternistycznym trybie uzyskiwania uprawnień.


Krok 2

Wypełnij Formularz zgłoszenia na szkolenie/egzamin. no i oczywiście wyślij go. Zgłoszenie możesz wykonać w dowonej formie, ale musi ono zawierać wszystkie informacje jak w formularzu elektronicznym.
Na tym etapie musisz zdecydować się na termin egzaminu. Musisz wiedzieć, że egzaminy będą prowadzone w dwu etapach. Etap pierwszy to egzaminy teoretyczne i prowadzenie grupy spływowej. Masz tutaj do wyboru dwie możliwości maj lub sierpień. W maju w dn 27-28 egzaminy odbędą się na rz. Pilica podczas VII Rodzinnego Spływu Kajakowego "Płyń po zdrowie". W sierpniu w dn 17 - 19 na rz. Wda podczas X Rodzinnych Spotkań Kajakowych.
Etap drugi to egzaminy z ratownictwa kajakowego i techniki pływania. Tutaj tylko jeden termin: 22 - 24 września podczas OMPIKu w Drzewicy


Krok 3

Jednocześnie ze zgłoszeniem dokonaj wpłaty na konto Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w Warszawie kwotę w wysokości 100 zł tytułem zaliczki. Informację o wpłacie prześlij na adres szkolenia@instruktorzykajakowi.edu.pl Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz drogą elektroniczną zakres egzaminu. Możesz oczywiście od razu wnieść całą opłatę egzaminacyjną w wysokości 300 zł, przy tych samych zasadach jej zwrotu w przypadku rezygnacji z egzaminu.


Krok 4

Podczas egzaminów wszystkie sprawy logistyczne (zakwaterowanie, sprzęt, wyżywienie) załatwiasz sobie sam wg własnego uznania. W pewnym zakresie możemy pomóc Ci w tym organizacyjnie, ale wymaga to wcześniejszych uzgodnień, co najmniej miesiąc przed terminem egzaminu.


Krok 5

Na egzamin (Etap I) przywozisz ze sobą teczkę pracy (portfolio) pozwalająca na ocenę Twojego doświadczenia i ośiagnięć kajakowych oraz dowód wpłaty pozostałej kwoty opłaty egzaminacyjnej w wysokości 200 zł.


Krok 6

Na egzamin z ratownictwa i techniki pływania (Etap II) przywozisz wypełnioną ankietę instruktora oraz zdjęcie legitymacyjne(o ile nie wysłałeś ich wcześniej drogą elektroniczną).


Krok 7

To już wszystko. Jeśli wszystkie wymogi formalne wynikające z Regulaminu Instruktora PZKaj są spełnione to w okresie około miesiąca otrzymasz legitymację instruktora kajakarstwa sygnowaną przez PZKaj.

Plan szkoleń na rok 2017

komunikat z dnia 21 października 2016 r.

Wspólne z PTTK szkolenia i egzaminy w systemie centralnym.


Zachęcające doświadczenia z ubiegłego sezonu spowodowały uruchomienie nowej formy szkolenia instruktorów. Obok tradycyjnej oferty kursu stacjonarnego uruchamiamy kursy prowadzone w trybie eksternistycznym, kończone centralnymi egzaminami kwalifikacyjnymi.

styczeń – maj (sierpień) 2017

Eksternistyczny Kurs Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj st. III oraz Kurs Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK st. III

27-28. V. 2017

Centralne egzaminy kwalifikacyjne na Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj st. III oraz Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK st. III

17-19. 08. 2017 r.

Centralne egzaminy kwalifikacyjne na Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj st. III oraz Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK st. III

1 – 9.07.2017

Stacjonarny Kurs Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj st. III oraz Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK st. III

9 – 11. 11. 2017

Szkolenie doskonalące Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj oraz Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK


Rozszerzenie szkoleń instruktorskich o udział w nich również Przodowników Turystyki Kajakowej wymaga uzgodnień z Komisją Turystyki Kajakowej ZG PTTK. Toteż szczegóły dotyczące warunków, organizacji i przebiegu szkoleń opublikujemy bezpośrednio po przeprowadzonych uzgodnieniach.


Przewidujemy również, że końcowe egzaminy z techniki pływania oraz ratownictwa kajakowego odbędą się podczas trwania Otwartych Mistrzostw Instruktorów Kajakarstwa - 22 - 24 wrzesinia 2017.

Zakończyły się, pierwsze w historii, egzaminy końcowe dla eksternistów, kandydatów na Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia III

komunikat z dnia 19 września 2016 r.

Żukowo, nad Radunią

Egzaminatorzy i egzaminowani 1:1, w czym trudność?


dla uczestników - musieli przygotować się samodzielnie mając do dyspozycji tylko ramowy program szkolenia instruktorów. Myślę, że było dla nich pewnym zaskoczeniem, że podczas egzaminu nikt nie sprawdzał ich umiejętności technicznych. Natomiast musieli wykazać się umiejętnościami dydaktycznymi podczas prowadzenia szkolenia kajakowego oraz umiejętnością prowadzenia grupy spływowej na stosunkowo trudnej rzece (Radunia na odcinku Rutki - Żukowo).

dla egzaminatorów - niestety ocena umiejętności instruktorskich osób, które spotyka się po raz pierwszy, w ciągu jednego weekendu to prawdziwe wyzwanie. A chciałoby się zrobić to możliwie obiektywnie. Nic więc dziwnego, że liczba egzaminatorów była równa liczbie egzaminowanych. A do tego należy jeszcze doliczyć grupę osób, na których kandydaci na instruktorów mogli pokazać swoje predyspozycje i umiejętności. W efekcie liczba osób "obsługujących" kandydatów na instruktorów przekroczyła dwukrotnie liczbę zdających egzamin. I to jest pewien problem przy tym systemie egzaminowania.

Reasumując było to bardzo ciekawe doświadczenie w praktyce szkoleniowej Zespołu. Wydaje się, że po nieznacznych uzupełnieniach, powinno się stać normą w nadawaniu kwalifikacji instruktorskich. Chyba najistotniejszym problemem, koniecznym do rozwiązania w tym systemie, jest przygotowanie aktualnych materiałów szkoleniowych. To konieczna do wykonania praca w najbliższym czasie.


Plany szkoleniowe na rok 2016.

31 stycznia 2016 r.

Szkolenia stacjonarne.

Tradycyjnie proponujemy stacjonarny kurs Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej stopnia III w dniach 01 - 10 lipca 2016 r. Absolwenci szkolenia, po spełnieniu wymagań formalnych wynikajacych z Regulaminu ITiR PZKaj uzyskują odpowiednie uprawnienia Polskiego Związku Kajakowego. Na podstawie ubiegłych lat, koszt kursu szacujemy na kwotę 1400 zł od osoby - w tym sprzęt, wyżywienie, zakwaterowanie.


Inne formy szkolenia.

W bieżącym roku, z uwagi na duże zainteresowanie innymi formami szkolenia, planujemy uruchomienie szkoleń instruktorskich w systemie zaocznym. Z założenia zajęcia odbywałyby się w rejonie zamieszkania kursantów co oznacza, że problemy logistyczne, aprowizacyjne byłyby częściowo po stronie uczestników szkolenia.
W całym procesie szkolenia przewidujemy cztery weekendowe spotkania, podczas których realizowany byłby program szkolenia odpowiadający tematycznie szkoleniom stacjonarnym. Szczegółowy plan kalendarzowy zjazdów uzgadniany jest z zainteresowanymi.
W systemie tym indywidualny koszt szkolenia silnie zależy od przyjętych rozwiązań organizacyjnych, od liczby uczestników, formy i miejsca szkolenia i musi być każdorazowo określony indywidualnie. Przeprowadzone symulacje wskazują, że koszt jednego spotkania weekendowego może się wahać od 80 do 500 zł od osoby. W celu bliższego oszacowania kosztów, zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt. (tel 606 71 72 59 lub switekj@gmail.com)

Niezależnie od formy szkolenia programy kursów są zgodne z wymaganiami Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego. Różnica jest tylko w sposobie egzekwowania wiedzy i umiejętności. W systemie stacjonarnym wszystko odbywa sie podczas jednego zgrupowania. Natomiast w systemie zaocznym, niezależnie od weekendowych szkoleń, przewiduje się jeden zjazd, wspólny dla wszystkich grup zaocznych, podczas którego zostaną przeprowadzone końcowe egzaminy teoretyczne i praktyczne.


Życzenia pięknych i radosnych chwil w 2016 roku.

13 grudnia 2015 r.

Wszystkim kajakarzom!

Zima

Magia świąt to dziecięca wiara w Świętego Mikołaja, to spokojna rozmowa z bliskimi, to czas na refleksję i myśli, które rodzą marzenia - piękne, niewiarygodne, wznoszące ponad codzienność! Z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzymy Wam czasu na to by Być, Kochać i cieszyć się z małych - wielkich rzeczy, aby nic nie stawało na drodze Waszym marzeniom.

W imieniu Kadry, Kierownik Zespołu Jerzy ŚwitekA to już tylko wspomnienie letnich zajęć na zwałkach podczas kursu ITiR PZKaj.

Zajęcia podczas kursu ITiR PZKaj

Kurs Instruktorów Kajakarstwa.

komunikat z dnia 04 maja 2015 r.

Zaproszenie.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem uprawnień Instruktora Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego możesz jeszcze zgłosić swój udział w szkoleniu, które odbędzie się w dniach od 04 do 13 lipca 2015 r.

Szkolenie ma charakter zgrupowania stacjonarnego, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są na rzekach i akwenach Polski północnej, w tym również na morzu.

Pomijając podstawową umiejętność pływania kajakiem, sam udział w szkoleniu nie jest obwarowany żadnymi warunkami wstępnymi. Niemniej dla uzyskania uprawnień ITiR PZKaj, pozytywne zaliczenie egzaminów końcowych, jest to tylko warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Kandydat na instruktora musi spełnić pozostałe wymagania zawarte w Regulaminie ITiR PZKaj.

Wstępne zgłoszenia prosimy kierować na adres: szkolenia@instruktorzykajakowi.edu.pl lub poprzez formularz umieszczony w zakładce "Strefa kursanta" - Rezerwacje, zgłoszenia
Koszt szkolenia, w wysokości 1400 zł, zawiera w sobie między innymi opłaty biwakowe, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników szkolenia. Potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie zostanie przekazane poprzez pocztę elektroniczną.

Standard Instruktora Kajakarstwa.

komunikat z dnia 20 lutego 2015 r.

Zaproszenie do współpracy.

Chciałbym zaprosić wszystkich, którym problematyka kwalifikacji kajakowych leży na sercu, do współpracy nad wypracowaniem odpowiedzi na pytanie: „Jakiemu instruktorowi kajakarstwa powierzyłbym na spływie moje dziecko lub bliską mi osobę?”.

Nie ma to być praca naukowa. Mam na myśli wypracowanie określonego standardu, który by definiował „idealnego” w naszym pojęciu Instruktora Kajakarstwa - i to byłby cel główny działań.

Aby to osiągnąć, na dzień dzisiejszy, widzę następujące cele operacyjne:

 • Zdefiniowanie kwalifikacji Instruktora Kajakarstwa wg aktualnych potrzeb i oczekiwań środowiska.
 • Sprzęgnięcie kwalifikacji Instruktora Kajakarstwa z PSKK.
 • Dostosowanie systemu szkoleń Instruktorów Kajakarstwa do wymogów Sektorowych Ram Kwalifikacji w obszarze Sportu (SKRS).

Czym na dzisiaj dysponujemy? Mamy przede wszystkim PSKK i SRKS (PSKK jest ogólnie dostępny, natomiast SRKS niezwłocznie, po jego upublicznieniu, umieścimy na stronie). Jeśli dołożymy do tego nasze doświadczenie kajakowe i istniejące programy szkoleń instruktorów, to mamy solidną bazę wyjściową.

Zapraszam, wszystkich zainteresowanych tą problematyką, do współpracy. Wystarczy tylko podać namiary na siebie, a dalej to już samo się potoczy.

Dlaczego potrzebny standard? - czytaj więcej...

Zadanie na dłuuugie jesienno-zimowe wieczory.

komunikat z dnia 23 listopada 2014 r.

Inne spojrzenie na Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj

Uczestnicy panelu dyskusyjnego, podczas ostatniej Konferencji Instruktorów w Rynii, wiedzą już, że Komisja Turystyki i Rekreacji PZKaj ma swoich przedstawicieli w zespole ekspertów prowadzącym prace zmierzające do wymienialności kwalifikacji w sektorze sportu w całym obszarze Unii Europejskiej.

Jako zespół ds szkolenia instruktorów chcemy te prace odnieść do Instruktora Turystyki i Rekreacji Kajakowej PZKaj. W tym celu należy kwalifikacje instruktora opisać w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nie zmienia to zasadniczo aktualnych kwalifikacji instruktorskich, ale po pierwsze uporządkuje wymagania stawiane instruktorom, w każdej z wymienionych kategorii, a po drugie pozwala na porównanie i wymienialność analogicznych kwalifikacji w UE. Jeżeli chciałbyś uczestniczyć w tych pracach, wnieść swoje doswiadczenie i wiedzę w rozwój koncepcji instruktora kajakarstwa prosimy o kontakt e-mailowy:szkolenia@instruktorzykajakowi.edu.pl

Ogólnym zapisom, odnoszącym się do instruktorów wszystkich dyscyplin sportowych, należy nadać konkretny kształt identyfikujący Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj. Nie da się jednak dzisiaj tego zrobić w odniesieniu do hipotetycznego, uniwersalnego instruktora kajakarstwa. Musimy rozważać niezależnie od siebie kajakarstwo nizinne, górskie i morskie.

Docelowo zmierzamy w kierunku umożliwienia, zainteresowanym Instruktorom Turystyki i Rekracji PZKaj, uzyskania kwalifikacji zawodowych przy zachowaniu pełnej tożsamości z wewnętrznymi uprawnieniami PZKaj.


Zakończona druga edycja kursu Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej PZKaj stopnia III

komunikat z dnia 02 października 2014 r.

Kolejna edycja szkolenia instruktorów kajakarstwa w bieżącym roku dobiegła końca.

Tym razem szkolenie realizowaliśmy nad Zalewem Wiślanym na bazie nowej Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu (część pierwsza) oraz nad rzeką Łebą bazując w schronisku w Porzeczu (część druga).

Pierwsza część szkolenia odbywała się na wodzie stojącej i obejmowała, obok podstaw ratownictwa kajakowego, również elementy kajakarstwa morskiego i pływania na canoe. Przy okazji zaliczyliśmy fragment płynącej niedaleko Pasłęki, prowadząc pierwsze zajęcia na niewielkim bystrzu.

Część druga szkolenia to cykl zajęć na wodzie płynącej. Czytanie wody, promowanie i trawers, wchodzenie i wychodzenie na nurt z cofki, pływanie z prądem i pod prąd na Przełomie Łeby i na Raduni, ćwiczenia na bystrzu w Lniskach (Radunia), zajęcia w odwoju na "play spocie" w Chmielonku oraz techniki zwałkowe na Bukowinie uzupełniane wieczornymi zajęciami teoretycznymi trochę wyczerpały siły uczestników, ale chyba było warto...


Zakończony kurs Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej PZKaj stopnia III

komunikat z dnia 14 lipca 2014 r.

Pierwsza edycja szkolenia instruktorów kajakarstwa w bieżącym roku dobiegła końca

Mamy nowych Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj. Mamy mnóstwo wspomnień, nowych przyjaźni i doświadczeń szkoleniowych. Teraz przygotowujemy się do nowej, wrześniowej edycji szkolenia, ale póki co pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu.


Uczestnicy kursu ITiR PZKaj 2014

Więcej zdjęć, wykonanych przez Canisa (głównie ze szkolenia na C2), znajdziesz tutaj.


Drugi termin kursu na Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej PZKaj stopnia III

komunikat z dnia 26 czerwca 2014 r.

Ważne dla osób nie mogących uczestniczyć w termine 05-13 lipca 2014

Na prośbę zainteresowanych przesunięto termin zgrupowań dla drugiej grupy szkoleniowej kursu Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej PZKaj st III.


Pierwszy zjazd odbędzie się, w związku z tym, w dniach od 12 do 14 września (zbiórka w dniu 11 września wieczorem). Drugi zjazd w kolejnym tygodniu.


Podobnie jak w poprzednim komunikacie jeden z tych zjazdów będzie rozszerzony o dodatkowy dzień szkolenia.Drugi termin kursu na Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej PZKaj stopnia III

komunikat z dnia 19 czerwca 2014 r.

Ważne dla osób nie mogących uczestniczyć w termine 05-13 lipca 2014

Uzgodniono już termin zgrupowań dla drugiej grupy szkoleniowej kursu Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej PZKaj st III.


Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach od 05 do 07 września (zbiórka w dniu 4 września wieczorem).
Drugi w dniach od 12 do 14 września (zbiórka w dniu 11 września wieczorem).
Jeden z tych terminów musi być rozszerzony o dodatkowy jeden dzień szkolenia - a który? - to już uzgodnimy z zainteresowanymi.


Szczegóły organizacyjne oraz miejsca zajęć będziemy uzgadniać w bezpośrednich kontaktach. Prosimy nie zwlekać z deklaracjami udziału.Drugi termin kursu na Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej

komunikat z dnia 05 czerwca 2014 r.

Ważne dla osób nie mogących uczestniczyć w termine 05-13 lipca 2014

Część z kandydatów zgłoszonych na kurs Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej w dn 5-13 lipca 2014 r. nie może, z różnych powodów, uczestniczyć w zajęciach w tym terminie. Na ich prośbę organizujemy grupę szkoleniową, dla której zajęcia byłyby przeprowadzone w drugiej połowie sierpnia lub we wrześniu.


Termin zajęć zostanie dostosowany do możliwości czasowych kursantów i instruktorów szkolących. W związku z powyższym, zainteresowanych udziałem w tej grupie szkoleniowej, prosimy o kontakt emailowy na adres:

szkolenia@instruktorzykajakowi.edu.pl


Szczegóły oraz termin szkolenia uzgodnimy w bezpośrednich kontaktach.Projekt programów szkolenia ITiR PZKaj

komunikat z dnia 05 czerwca 2014 r.

Zapoznaj się i skomentuj:

Istnieje już projekt nowych programów szkolenia Instruktorów Turytyki i Rekreacji Kajakowej. Jest on aktualnie dyskutowany na forum Komisji Turystyki i Rekreacji Kajakowej Polskiego Związku Kajakowego.


W stosunku do aktualnie obowiązującego programu dla ITiR PZKaj st III, w projekcie pojawiły się następujące zmiany:

 • określono wymagania w stosunku do instruktorów różnych stopni w zakresie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
 • wyraźnie wyróżniono dwie sfery działania instruktora: organizację i prowadzenie spływów oraz szkolenia kajakowe,
 • prowadzenie spływów obejmuje zarówno małe grupy spływowe jak i duże imprezy kajakowe
 • w zakresie szkoleń kajakowych silny nacisk położono na metodykę szkolenia.

Programy są w pełni kompatybilne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Asystent Instruktora, w tym ujęciu, odpowiada poziomowi drugiemu, instruktor st III - poziomowi trzeciemu, a instruktorzy st. II i st. I poziomowi czwartemu.

Tutaj możesz zapoznać sie z projektem

Uwagi i komentarze przesyłaj emailem na adres:

szkolenia@instruktorzykajakowi.edu.plRok 2014 - rokiem szkoleń

komunikat z dnia 13 grudnia 2013 r.

Do przemyślenia:

Komisja Turystyki i Rekreacji PZKaj, zgodnie z zapowiedzią podczas konferencji w Rynii, zakłada że tematem wiodącym w roku 2014 będzie problematyka szkoleń w pionie turystyczno-rekreacyjnym Polskiego Związku Kajakowego.


Podczas tych prac, chcielibyśmy jako Zespół, reprezentować Wasze zdanie w przedmiotowej materii. Węzłowe dla szkoleń problemy dotyczą następujących zagadnień:

 • zakresu umiejętności kajakowych (praktycznych i teoretycznych) niezbędnych instruktorowi w jego codziennym działaniu,
 • relacji pomiędzy różnymi systemami szkoleń i kwalifikacji kajakowych w Polsce, Europie i świecie,
 • warunków uzyskania tytułu instruktora kajakarstwa sygnowanego przez PZKaj.

Wkrótce udostępnimy Wam ankietę zawierającą pytania z ww zagadnień. W tej chwili nie chcemy sugerować jakichkolwiek potencjalnych rozwiązań poprzez formułowanie konkretnych pytań. Niemniej, w wolnych chwilach, zastanówcie się w swoich środowiskach kajakowych nad tym jak chcielibyście widzieć, w najbliższej przyszłości, system kwalifikacji kajakowych w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że to Wasze zdanie będzie miało przede wszystkim wpływ na kształt kajakarstwa w pionie turystyczno-rekreacyjnym PZKaj, a na pewno na organizację, programy i plany kalendarzowe szkoleń kajakowych prowadzonych przez nasz Zespół.ZimaWszystkim odwiedzającym naszą stronę najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne,
a kajakarzom przynajmniej takiej aury jak obok.

W imieniu Kadry, Kierownik Zespołu Jerzy Świtek
Jerzy Świtek - Radunia

Szkolenie doskonalące w specjalności "Prowadzenie spływów"

komunikat z dnia 03 październikia 2013 r.

Cel szkolenia

Szkolenie adresowane jest dla Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje instruktorskie. Ukończenie szkolenia jest jednym z koniecznych warunków podniesienia stopnia instruktorskiego (z trzeciego na drugi lub z drugiego na pierwszy).

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów Kajakarstwa, która odbędzie się w dniach 8-11 listopada 2013 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Rewita” w Ryni, adres ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi.


Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy dokonywać zgodnie z zaleceniami podanymi przez Organizatora Konferencji. Odpowiednie formularze zgłoszeń pobierzesz tutaj. Zaproszenie na Konferencję 2013 oraz Karta zgłoszenia na Konferencję 2013


Ramowy program szkolenia


czas ProwadzącyTemat
1 godzJacek Seroczyński
Jacek Dąbrowski
1. Doraźne naprawy sprzętu pływającego i wyposażenia – ćwiczenia praktyczne.
1 godzEmilia Chamerska
Jerzy Świtek
2. Umiejętność posługiwania się rzutką – zaliczenie. (Uczestnicy szkolenia posiadają własne rzutki)
1 godzMarcin Sochaj 3. Węzły – seminarium w zakresie umiejętności łączenia lin o jednakowej i różnej średnicy, wiązania pętli, skrótów itp…
1 godzJerzy Świtek 4. Charakterystyka i rodzaje grup spływowych. Podstawowe zasady kierowania grupą
1 godzMarcin Sochaj 5. Elementarne zasady bezpieczeństwa na wodzie
2 godzJacek Kluczniok 6. Obsługa komercyjnych grup spływowych.
2 godzEmilia Chamerska 7. Lider i relacje interpersonalne w grupie spływowej.
1 godzEmilia Chamerska 8. Konflikty w grupie spływowej i sposoby ich rozwiązywania.
1 godzJerzy Świtek 9. Prowadzenie środowiskowych (klubowych) grup spływowych oraz specyfika grup spływowych podczas imprez kajakowych.
1 godzEmilia Chamerska 10. Specyfika prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup spływowych.
1 godzMarcin Sochaj 11. Reperaturka w grupie spływowej – informacja o możliwościach zestawienia reperaturki w oparciu o współczesne materiały naprawcze.
1 godzJerzy Świtek 12. Rola pilotów prowadzących i końcowych podczas prowadzenia grup spływowych.
1 godzJerzy Świtek 12. Podsumowanie szkolenia doskonalącego. Wydanie zadań egzaminacyjnych.

Łeba Kurs ITiR PZKaj 2013

Kurs Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia III

komunikat z dnia 08 lipca 2013 r.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez formularz zamieszczony na stronie: Strefa kursanta / Rezerwacje, zgłoszenia. Pamiętajcie o pobraniu Ankiety Instruktora, wypełnieniu i przesłaniu w formie elektronicznej (Microsoft Word).


Terminy szkolenia

od 27 lipca do 04 sierpnia 2013. Pierwsze zajęcia już 27 lipca (sobota). Dodatkowo w dniach 03 - 04 sierpnia przewidujemy szkolenie uzupełniające dla IRR o specjalności kajakarstwo.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 1100 zł. Zawarte są w tym opłaty biwakowe oraz wyżywienie. Wpłaty należy dokonać na konto Klubu Wodnego Żabi Kruk w Gdańsku (patrz: Kontakt). Koszt szkolenia uzupełniającego dla IRR wynosi 200 zł.


Zakwaterowanie

Uczestnicy zakwaterowani są na polu biwakowym. Korzystają z własnych namiotów i sprzętu biwakowego.


Co należy z sobą zabrać?:

Namiot i wyposażenie biwakowe. Ubiór pozwalający na komfort cieplny podczas mokrych zajęć na wodzie, ale również na biwaku przy niekoniecznie łagodnych warunkach atmosferycznych. Koniecznie obuwie na kajak. Klapki i podobne wymysły zdecydowanie odpadają. Możesz również zabrać swoje ulubione wiosło, fartuch, kask czy kajak – ale niekoniecznie.

na morzu

c.d. Szkolenie doskonalące - Warka 2013

komunikat z dnia 15 kwietnia 2013 r.

Program godzinowy szkolenia


20 kwietnia (sobota)

godzProwadzącyTemat
11.00 - 12.00Marcin Sochaj Impreza rekreacyjna a zawody sportowe - definicje, pojęcia podstawowe.
12.00 - 13.00Krzysztof Michalski Planowanie imprezy kajakowej. Działania komandora i sędziego głównego w okresie przygotowawczym.
13.00 - 14.00Agnieszka GostkowskaTrasa spływu, rekonesans, program spływu, imprezy towarzyszące. Logistyka podczas realizacji imprezy.
14.00 - 15.00Ryszard Jontecz Współdziałanie służb komitetu organizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem działań sekretariatu. Protesty, odwołania.
15.00 - 18.00 Przerwa obiadowa
18.00 - 19.00Andrzej Piasecki Współpraca organizatora z władzami samorządowymi oraz służbami ratownictwa.
19.00 - 20.00Jerzy Świtek Struktura komitetu organizacyjnego oraz miejsce i rola komisji sędziowskiej w procesie tworzenia i realizacji kajakowej imprezy rekreacyjnej.

21 kwietnia (niedziela)

godz Prowadzący Temat
09.00 - 10.00Elżbieta Jaworska Regulamin imprezy kajakowej z punktu widzenia komisji sędziowskiej.
10.00 - 11.00Emilia Chamerska Relacje pomiędzy komandorem a komitetem organizacyjnym jako proces kierowania grupą.
11.00 - 12.00Uta Kühn Finansowanie imprezy. Preliminarz, umowy, wykonanie zobowiązań ofertowych. Nowe zasady rozliczenia rzeczowego i finansowego imprez w 2013 r. - informacja.
12.00 - 14.00Jerzy Świtek Zasady organizacji kajakowych imprez rekreacyjnych PZKaj.
Egzamin na podwyższenie stopnia w specjalności organizacja imprez kajakowych.
14.00 Uta Kühn Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Szkolenie doskonalące - Warka 2013

komunikat z dnia 13 marca 2013 r.

Szkolenie doskonalące w specjalności: "Organizacja imprez kajakowych"


adresowane jest do Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacjie w specjalności "Organizacja imprez kajakowych" - ze stopnia III na stopień II oraz ze stopnia II na stopień I. oraz do wszystkich zainteresowanych organizacją kajakowych imprez rekreacyjnych.

Termin i miejsce szkolenia

20 (sobota) - 21 (niedziela) kwietnia 2013 r. Zajęcia prowadzone będą w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, ul. Warszawska 45.

Wyżywienie, zakwaterowanie

Uczestnicy we własnym zakresie załatwiają wyżywienie i zakwaterownie. Przy korzystaniu z bazy hotelowej CeSiR rezerwacji można dokonać u Pani Małgorzaty Taraszewskiej tel(048) 667 24 74 lub mailem cesir@warka.org.pl Przy podaniu hasła: "KTiR" - zakwaterowanie jest możliwe na preferencyjnych, uzgodnionych warunkach. (powołać się na ustalenia z kol. Utą Kuhn)

T-rescue

Koszt szkolenia

1. Udział w szkoleniu dla członków klubów zrzeszonych w PZKaj jest bezpłatny. Wymagane jest jednak zaświadczenie, potwierdzające członkowstwo, asygnowane przez Prezesa klubu. Wzór zaświadczenia można pobrać tutaj.

2. Koszt udziału osób nie zrzeszonych oraz osób, których macierzyste organizacje nie są członkami PZKaj wynosi 100 zł od osoby.

Szkolenia kajakowe

komunikat z dnia 13 lutego 2013 r.

Zespół prowadzi następujące szkolenia:


 • Kursy Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia III
 • Kursy Asystentów Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj
 • Szkolenia uzupełniające dla IRR o specjalnosci kajakarstwo
 • Szkolenia doskonalące dla Instruktorów w specjalnościach:
  • Organizacja imprez kajakowych
  • Prowadzenie spływów
  • Szkolenie kajakowe
 • Warsztaty kajakarstwa morskiego
 • Warsztaty kajakarstwa zawłkowego
 • Warsztaty kajakarstwa górskiego
 • Warsztaty kajakarstwa nizinnego
 • Prowadzi egzaminy i wydaje certyfikaty PSKK do N4 włącznie
 • Prowadzi egzaminy końcowe na kursach ITiR PZKaj organizowanych przez jednostki, które uzyskały zgodę KTiR PZKaj

żółwik-technika zwałkowa

Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013