Dlaczego potrzebny standard instruktora kajakarstwa?
Po wprowadzeniu aktualnej Ustawy o Sporcie pod pojęciem sportu rozumie się: „…wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.”

Oznacza to, że zajmując się kajakami (nieważne czy wyczynowo, czy rekreacyjnie, w formie zorganizowanej lub nie) jesteśmy w obszarze zainteresowań tej ustawy. Pamiętamy, że ustawa ta, w stosunku do poprzedniej, pominęła kwalifikacje IRRa. W konsekwencji otworzyło to wiele możliwości, ale jednocześnie powstał pewien pusty obszar, który został natychmiast wykorzystany przez „zaangażowanych inaczej” np. w naszej kajakowej działce, dwudniowe kursy instruktorskie.

Na szczęście ta pusta przestrzeń została również dostrzeżona przez ludzi, dla których kajaki są pasją, a nie tylko interesem oraz przez środowiska, które chcą obszar sportu zagospodarować w sposób zbieżny z zasadami obowiązującymi w UE. W konsekwencji w pierwszym przypadku, dzięki zaangażowaniu Bartka Sawickiego, powstało PSKK, a w drugim, w agendach rządowych, od lat trwają prace nad Polskimi Ramami Kwalifikacji (zmiana Ustawy o sporcie to w rzeczywistości efekt tych prac), a od ponad roku nad Ramami Kwalifikacji w Sektorze Sportu (SRKS).

PSKK jest od kilku lat faktem, a prace nad SRKS zostaną ukończone w lutym br. Funkcjonując w Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj starałem się na bieżąco śledzić co dzieje się w tych dwu obszarach działań, a tam gdzie miałem coś do powiedzenia, wtrącałem swoje trzy grosze, mając z tyłu głowy system szkoleń instruktorskich w PZKaj.

Aktualnie uważam, że dotarliśmy do miejsca, w którym niezbędne są zmiany w sposobie podejścia do kwalifikacji Instruktora Kajakarstwa (w PZKaj to Instruktor Turystyki i Rekreacji, w PTTK – Przodownik Turystyki Kajakowej, uczelnie sportowe w dalszym ciągu kształcą IRRów, różne firmy, kluby tworzą własnych instruktorów wg własnych kryteriów).

Nie chodzi mi o to, aby wszyscy robili dokładnie to samo i tak samo – to dzisiaj po pierwsze niemożliwe, a po drugie bez sensu. Ośrodki zajmujące się szkoleniem i nadawaniem uprawnień mogłyby z tego standardu korzystać lub nie – taki zresztą zamysł jest wspólny zarówno dla PSKK, jak i dla twórców SRKS. Zaistniałby jednak pewien poziom odniesienia, pozwalający na ocenę jakości instruktora – i to byłby cel główny działań.

W zależności od wypełnianych zadań oczekiwania w stosunku do instruktora są tylko pozornie różne. Aby jednak znaleźć ten wspólny mianownik należy przeanalizować rolę instruktora podczas prowadzenia grup spływowych, podczas szkoleń kajakowych czy też podczas organizacji imprez kajakowych. Działania zmierzające do wypracowania wspólnego poglądu będą miały sens tylko przy możliwie szerokim udziale środowiska kajakowego. Dlatego, przy kształtowaniu standardu instruktora, ważnym jest udział przedstawicieli możliwie różnych środowisk kajakowych tak, aby końcowy efekt był do zaakceptowania przez wszystkich.

Jerzy Świtek, szkolenia@instruktorzykajakowi.edu.pl

Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013